Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fantasilejren

Ungdommens Røde Kors

Om donationen

Denne donation går til afholdelse af Fantasilejren, der er en af Røde Kors’ ferielejre. Fantasilejren er et tilbud til udsatte børn, som ellers ikke har mulighed for at få en ferieoplevelse. Børnenes familier er præget af sociale problemer, økonomiske udfordringer og diagnoser, og ferielejren skal give børnene et frirum fra deres hverdag og et inkluderende fællesskab.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Ungdommens Røde Kors
Støttet beløb
30.000 kr., år 2020
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har hvert år stort fokus på, at der skabes gode rammer for ferielejren for både børn og voksne. I år har vi præsenteret mere faglige aktiviteter for børnene såsom tur til Vadehavet og Tirpitz-museummet for at sikre en større spredning af aktiviteter med formålet om, at 1) introducere børnene for anderledes ture ud af huset og 2) målrette aktiviteter til børnene, hvis interesserer især er på natur, fugle og vand.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I kraft af Covid-19 har vi set en stigende tendens til, at flere børn kommer i udsatte positioner. Derudover har vi set en stigende antal børn i social isolation, hvorfor en uge på ferielejr har været en god ramme for, at børnene igen møder andre mennesker og støttes i at lave positive relationer til andre.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Covid-19 har gjort, at visse aktiviteter har skulle omtænkes eller ændres. Dog har vi på den måde kunne ryste posen, og nytænker måder at gøre tingene på. Vores mål er dog at inkludere en større mangfoldighed i hjælpergruppen, hvilket vi er i dialog med Ungdommens Røde Kors’ sekretariat omkring, hvordan man mere strukturelt kan opnå dette.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle