Søg støtte

Søg

Selvevaluering

FC Demens

ASA Fodbold

Om donationen

ASA Fodbold har været med i pilotprojektet ”FC Demens” under DBU, hvor personer med demens kan dyrke fysisk aktivitet og socialt samvær gennem fodboldspillet. FC Demens har tilknyttet trænere og trænerassistenter med relevante træneruddannelser og kompetencer inden for fysisk træning, ligesom frivillige støtter deltagerne i de sociale aktiviteter efter træning. Efter pilotafprøvningen skal ASA Fodbold fremover dække udgifterne til FC Demens, og donationen gør det muligt at fortsætte fodboldtræningen til gavn og glæde for de demensramte deltagere.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
ASA Fodbold
Støttet beløb
60.000 kr., år 2023
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi var desværre ikke opmærksom på deadline for ansøgningen. Men vi vil på et senere tidspunkt ansøge om støtte til at fortsætte projektet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Deltagerne fortæller, at de oplever en højere grad af trivsel i hverdagen. De ser frem til at mødes med de øvrige deltagere og har det sjovt, både når de spiller fodbold og når de er sammen og får en kop kaffe og et stykke kage efter træning. Enstemmigt, håber de at projektet kan fortsætte.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Som det fremgår af det fremsendte budget viste det sig - imod vores oprindelige forventninger, at de samlede omkostninger oversteg donationen på 60.000. Beløbet udover donationen er finansieret af ASA Fodbold.

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår