Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ferielejr for udsatte børn

Ungdommens Røde Kors

Om donationen

For udsatte børnefamilier er sommeren ikke en tiltrængt pause, som man ser frem til, men derimod en tilbagevendende kilde til bekymring. På Morselejren deltager omkring 70 socialt udsatte børn og unge i alderen 7-13 år fra Thisted, Morsø, Viborg, Skive, Struer og Lemvig. Fælles for hovedparten af deltagerne er, at Morselejren er den eneste ferieoplevelse, de får i løbet af sommeren. Foruden støtte til indkøb af materialer til lejrens aktiviteter vil projektet også tilbyde de socialt udsatte børn og unge en udflugt til Fårup Sommerland og et svømmehalsbesøg. Målet med projektet er at give det enkelte barn et pusterum fra den hverdag, de er en del af, og det bidrager samtidig til gode og positive ferieoplevelser. TrygFonden har tidligere støttet lejren i hhv. 2012 og 2013.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Ungdommens Røde Kors
Støttet beløb
15.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
20 ud af 30 frivillige hjælpere fra 2015 er fortsat på lejren i 2016. 2015 var sidste lejr for én af lederne, da hun i stedet ville fokusere på at optimere vores køkkenhold og inddrage børn i madlavningen. En ny leder blev derfor allerede i løbet af lejren i 2015 kørt ind i ledelse, således at han fra 2016 kunne køre lejren sammen med de to resterende ledere. Forankringen er derfor lykkes og der arbejdes hele tiden på at fastholde de dygtige frivillige ved at skabe plads til medbestemmelse og udviklingsmuligheder i forhold til ansvarsområder.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Lejren lykkes på alle måder med at indfri målet om at inddrage alle børn i fællesskabet og give alle børnene en god og oplevelsesrig uge. Op til lejren havde vi et godt samarbejde med asylcentret og forældre og børn havde alle en god forståelse af hvad lejren gik ud på og det skabet et godt samarbejde med både forældrene og centret under lejren. Vi har derfra fået nogle gode erfaringer vi har brugt igen i 2016 i forhold til at skabe de tryggest mulige rammer for børn fra asylcentre med ringe danskkundskaber.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
I 2015 var vi på en ny efterskole og kombineret med meget dårligt vejr, skulle nogle af aktiviteterne løbende tilpasses nye rammer og vejret. Vi lærte meget om hvordan vi bedst kunne udnytte de nye rammer denne efterskole gav os, og det har vi brugt i 2016 til at forbedre nogle aktiviteter, bl.a. brug af indemiljøet til at arbejde i mindre grupper.