Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ferielejr fremmer livskvalitet

Ungdommens Røde Kors

Om donationen

Denne donation går til afholdelse af tre ferielejre for udsatte børn og unge, der er udfordret socialt og/eller psykisk, og som ellers ikke vil have mulighed for særlige sommerferieoplevelser. Ferielejrene har børn og unges trivsel i centrum, og deltagerne vil gennem leg, aktiviteter og nærvær opleve, at de bliver set, hørt og forstået. I hver af de tre ferielejre, der alle forløber over en uge i sommerferien, deltager mellem 60 og 70 børn samt 40 frivillige.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Ungdommens Røde Kors
Støttet beløb
90.000 kr., år 2020
Fokusområde
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Hver lejr har lagt sparet for at der er penge til weekendlejr i efteråret, hvis corona tillader det.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi havde en mindre lejrskole. Det gav stor mulighed for at se den enkelte og afspore konflikter inden de eskalerede. Det var en uge fuld af det børnene havde lyst til og alle fik venskaber og var glade. Der var plads til spontane lege, is i solen og alle de kram de har savnet under corona.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
.

Fokusområde

En plads i fællesskabet

Alle har ret til en plads i fællesskabet. Det kræver et samfund med høj sammenhængskraft og respekt for forskellighed. Vi arbejder for, at mennesker i alle samfundsgrupper gennem frivillighed, beskæftigelse, netværk og egne initiativer kan deltage i positive sociale fællesskaber.
Mere om vores fokusområde En plads i fællesskabet