Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ferier for Solskinsøens børn

Red Barnet Bornholm

Om donationen

Udsatte familier har sjældent økonomisk råderum eller mentalt overskud til at holde ferie eller arrangere ferieaktiviteter. Med donationen kan Red Barnet afholde sommer- og efterårslejr på Bornholm for 30 børn og forældre og skabe gode ferieminder og relationer for udsatte børn og deres familier. På lejrene knyttes tætte bånd imellem deltagerne og de frivillige. Børnene får nye relationer og legeaftaler samt en styrket selvopfattelse af at kunne håndtere udfordrende oplevelser sammen med andre i et trygt og sjovt fællesskab. Familierne på Red Barnets lejre er alle blevet henvist fra kommunalt personale.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Red Barnet Bornholm
Støttet beløb
92.000 kr., år 2020
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er blevet fuldt forandret idet projektet har været med til at skabe børneklub på Bornholm for familier med børn i alderen 0-6 år. Dette gøre i samarbejde med Bornholms regionskommune, hvorfor projektet har medført at der nu findes et alternativ til de mere myndighedmæssige tilbud på øen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Familierne på Bornholm har haft stor glæde af trygfondens støttemidler. Der er skabt oplevelser for 12 familier som har fået et større netværk solide sunde relationer og samtidig har familierne blevet integreret yderligere i det lokale samfund.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
I forbindelse med de løbende evalueringer er der sket justeringer. Red Barts ansvarlige er b.la. blevet klædt på til at navigere i familier og relationer, med med sociale udfordringer. Det har været med til at skabe forståelse og mentalisering således familier og udsatte børn og unge har haft fuld tillid og tryghed ved at deltage