Søg støtte

Søg

Selvevaluering

FFF 2019

IMCC

Om donationen

Denne donation går til undervisningsmaterialer og opkvalificerende kurser til de unge frivillige, der underviser i Førstehjælp For Folkeskolen (FFF). FFF formidler national, gratis undervisning i basal genoplivning og almindelig førstehjælp til 6.–10. klasser på danske folkeskoler med det formål at påvirke unges initiativ og handlekraft i ulykkessituationer. FFF, der holder til i København, Odense, Aalborg og Aarhus, tæller mere end 250 aktive medlemmer og har indtil nu undervist mere end 12.000 elever i førstehjælp.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
IMCC
Støttet beløb
83.816 kr., år 2019
Fokusområde
Akut hjælp

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har været forankret ved IMCC og aktiviteten er en integreret del af IMCC og dennes tilbud til interesserede frivillige.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet blev opfyldt tilfredsstillende igennem forskellige parametre. 1. En opgradering af vores materiale har gjort, at den undervisning vi nu leverer, er af markant højere kvalitet, da vi nu har flere dukker og træningshjertestartere der kan bruges pr. folkeskoleelev. 2. Afholdelse af en nationalweekend d. 4-6 oktober 2019, hvor vores undervisningsmateriale blev gennemdiskuteret og en koordinator blev valgt til at strømline vores undervisningsmateriale på nationalt plan. 3. Deltagelse i ILONA 2019, hvor FFF ledelsen fik mulighed for at videns spare med ledere fra de andre IMCC aktiviteter samt IMCCs bestyrelse.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Da en del af vores materiale var i dårlig stand, var det nødvendigt for os at købe ind således at vi kunne reparere disse. Dette har gjort, at vi kan tage flere AED’er og phantomdukker med til undervisning og herved sikre alle vi underviser når at få begge ting i hånden, så vi er sikre på at de har en idé om hvad der skal gøres ved et hjertestop. Der kunne dog godt være blevet tænkt i evt.i stedet skulle have købt nyere modeller af AEDer og phantomdukker, da der stadigvæk er nogle af vores lokalaktiviteter der mangler dukker, trods at deres gamle er blevet sat i stand. Nationalweekenden er, for FFF, en essentiel del af det at være en frivilligaktivitet under IMCC. Det er her vi mødes og ligger de overordnede linjer for aktiviteten det kommende år. Det er også herigennem at vi sikre at aktiviteten er demokratisk styret ved at vælge den kommende styregruppe, gennemgå budgettet osv.

Fokusområde

Akut hjælp

Hvert minut tæller, når et menneske falder om med hjertestop, blodprop eller blødning i hjernen, også kaldet stroke. Vi arbejder for, at flere kan og tør træde til med livreddende førstehjælp. Flere tilgængelige hjertestartere samt mere viden om hjertestop og stroke skal også være med til at redde liv.
Mere om vores fokusområde Akut hjælp