Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Flere børnefamilier i trivsel

Hele Danmarks Familieklub c/o KFUM's Sociale Arbejde

Om donationen

Projektet vil samle børnefamilier med forskellige socioøkonomisk baggrund for dermed at bringe positive forandringer i de familiemæssige belastningsmønstre og belastningsgrader, som børn udsættes for. Dette skal ske via en såkaldt 'Familieklub' med aktiviteter målrettet børn i alderen 2-12 år. Familieklubberne er allerede etableret via støtte fra den A.P. Møllerske Støttefond og er organiseret i et partnerskabsprojekt, hvor KFUM’s Sociale Arbejde, FDF og KFUM Spejderne samarbejder om at etablere lokale familieklubber, der kan skabe blivende relationer til lokalsamfundet ved at bygge bro til lokale foreninger. Familieklubben er et gratis tilbud, og aktiviteterne er drevet af frivillige – en almindelig familieklubaften indeholder fællessamling, lege/aktiviteter og måltidsfællesskab. Projektet ønsker dels at udbrede Familieklubberne i Region Syddanmark og dels at udarbejde alternative og kreative måder, hvorpå fællesskabsaktiviteter kan afvikles i en tid, hvor COVID-19 fortsat har betydning for, hvorvidt og i hvilket omfang familieklubberne kan mødes fysisk. Konkret skal der oprettes 10-12 klubber i Region Syddanmark i løbet af 2021 Klubberne består af 7-9 børnefamilier, der mødes hver 14. dag i en periode på et halvt år. Støtten fra TrygFonden dækker opkvalificering af nye frivillige, løn til projektmedarbejdere og aktivitetsmateriale. Der foreligger en medfinansiering fra Den A.P. Møllerske Støttefond samt en egenbetaling fra KFUM's Sociale Arbejde, KFUM-spejderne og FDF samt støtte fra lokale puljer mm.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Hele Danmarks Familieklub c/o KFUM's Sociale Arbejde
Støttet beløb
430.500 kr., år 2021
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle klubber har samarbejdet med én af følgende: boligforening, kirke, FDF og KFUM Spejderne eller anden lokal aktør, som har stillet lokaler uden beregning til rådighed og nogle steder medarbejdertimer. Forankring er en længere proces, og vi er stadig i gang med at opsøge relevante aktører. Vi er godt på vej, men der er stadig et stykke til målet. Klubberne starter nye klubforløb i 2022 og fortsætter samarbejdet med lokale aktører for at styrke deres lokale ståsted og forankring.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har overgået vores mål med 383 antal deltagere i alt og startet 11 nye familieklubber. I Region Syddanmark har familieklubberne været fordelt på følgende byer: Janderup, Gudme, Ringe, Brenderup, Bogense, Fredericia, Odense, Vojens, Brørup, Varde, Esbjerg.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
De tilbagemeldinger vi har fået er, at måltidsfællesskabet, leg og aktiviteter er velfungerende. Som VIVE også finder, er der en modsætning mellem det forventningsfrie fællesskab og den formelle støtte og rådgivning. Problematikken er dog minimal i praksis. Det er en udfordring, som vi fortsat arbejder på at løse.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start