Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Flere unge til stemmeboksen

Demokrati i Europa Oplysningsforbundet (DEO)

Om donationen

Demokrati i Europa Oplysningsforbundet (DEO) er et landsdækkende oplysningsforbund, der arbejder for demokrati i Europa og for at engagere folk i EU-spørgsmål. DEO har mange års erfaring med at arrangere EU-events for både unge og voksne, og med denne donation vil de gennemføre en Europaparlaments-kampagne målrettet unge i Region Syddanmark med det formål at animere flere unge til at tage stilling til fremtidens EU. Projektet består bl.a. af en busturné i Region Syddanmark, hvortil der skal produceres materialer til aktivering og involvering af målgruppen. Det gælder bl.a. et webbaseret rollespil og et magasin om EP-valget, partiernes politik, valgets store temaer og kandidaterne. Der skal også afholdes en række events i Kolding, Aabenraa og Esbjerg. Den primære målgruppe for indsatsen er unge i alderen fra 18 til 23 år – særligt unge på erhvervsuddannelser, med minoritetsbaggrund og fra yderområder i Danmark.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Demokrati i Europa Oplysningsforbundet (DEO)
Støttet beløb
250.000 kr., år 2024
Delmål
Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores valgtest blev brugt af mere end 40.000 mennesker, hvilket vi betragter som en stor succes i forhold til forankring. Derudover fik vi efter ungeeventsene flere henvendelser fra unge, der ønskede at blive en del af vores frivilliggruppe. Det er en stor styrke at have en eksisterende frivilligramme, der kan tage erfaringerne med videre og bruge dem i andre kontekster.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi nåede målet om at engagere mindst 3000 unge i projektet undervejs (vi nåede faktisk ud til ca. 4000). Vi fik afviklet samtlige arrangementer som planlagt omend byerne blev: Fredericia, Kolding, Vejle og Haderslev. Vi fik ca. 10 henvendelser fra unge, der ønskede at blive frivillig Se vores valgtest på: https://www.ep-valgtest2024.dk/ Se vores valgmagasin på: https://deo.dk/boeger/eu-valget-2024-stemmer-du-om-europas-fremtid/ Se billeder mm fra projektet på: https://www.instagram.com/deo_ung/

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi oplevede generelt at vores aktivitetsprogram og produkter (valgtest, magasin) var nogle meget effektive redskaber i forhold til at nå vores mål. Vi oplevede dog et stort tidspres i forhold til at sikre lokationer til de mange arrangementer, men lykkedes alligevel med det til sidst. En del unge kandidater meldte fra i sidste øjeblik, men det var en generel udfordring i løbet af valgkampen.

Delmål

Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Et civilsamfund, en debat og et demokrati, som befolkningen har lyst til at deltage i, skaber tryghed og tillid. Vi vil opbygge viden om civilsamfund og frivillighed, gøre den offentlige debat bred og baseret på viden og styrke det demokratiske engagement blandt dem, der er underrepræsenterede.

Mere om vores fokusområde Styrk civilsamfund, debat og demokrati