Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Flygtninge i cyklefælleskaber

Netværkshuset i Gentofte Kommune - En del af Dansk Flygtningehjælp

Om donationen

Netværkshuset ønsker at forbedre flygtninges trivsel, sundhed, livskvalitet og indgang til et fællesskab på tværs af etnicitet, generationer og sproglige barrierer. Derfor vil de skabe et cykelfællesskab blandt flygtningene i lokalområdet. Netværkshuset vil derfor indsamle brugte cykler og sætte dem i stand, så flygtningene kan få udleveret en cykel og en cykelhjelm samt vejledning om vedligeholdelse, færdselsregler og trafiksikkerhed. En betingelse for at få udleveret en cykel vil være, at man deltager i et oplysende cykelkursus og en fælles cykeltur, så der er mulighed for både at få motion og at dele oplevelsen med andre. Donationen dækker udgifter til reparation og klargøring af cykler, lokale og transport samt cykelhjelme.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Netværkshuset i Gentofte Kommune - En del af Dansk Flygtningehjælp
Støttet beløb
90.000 kr., år 2022
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har nu fået styrket vores proces for fremskaffelse af cykler, indkøb af reservedele og hjælp fra flere frivillige og i det hele taget en bedre organisering. Dette vil gøre at det bliver nemmere for os at bygge på og udføre mere cykelundervisning og flere cykelture.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores mål blev i nogenlunde grad indfriet, dog sent på året. Tidligt på året var der corona. Henover sommeren manglede vi dygtige frivillige cykelsmede og tilstrækkelig med gratis cykler. Først i 4. kvartal kom processen rigtigt i gang. Mange nye flygtninge har fået en cykel og mange af de ældre flygtninge har købt en. Mange flygtninge har således opnået større kendskab til dansk cykelkultur. Vi har kun nået at få godt en tredje del af det beløb vi har fået bevilliget brugt.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi burde tidligere på året have involveret flere frivillige både til at istandsætte cykler og undervise og medvirke i cykelture. Grundet de praktiske udfordringer med mangel på cykler og frivillige har der ikke været tilstrækkeligt tid og overskud til at fokusere på disse aspekter. Det vil vi prøve at gøre i 2023.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle