Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fodboldlejr for handicappede

Enghaveskolensvenner

Om donationen

Enghaveskolens Venner er en forening knyttet til Enghaveskolen, som er en specialskole for børn og unge med udviklingsforstyrrelser. Børnene har forskellige handicaps, både fysiske, psykiske og sociale, og flere har multiple handicaps. Skolen danner rammen for børnenes sociale, faglige og idrætsliv, og det er derfor vigtigt at have forskellige tilbud til børnene på skolen. Flere af eleverne vil meget gerne spille fodbold, men kan ikke indgå i et almindeligt fodboldhold, og skolen har derfor oprettet et fodboldprojekt, der har kørt de sidste ni år. Donationen går til en fodboldlejr i 2019 – TrygFonden støttede også fodboldlejeren i 2017.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Enghaveskolensvenner
Støttet beløb
18.700 kr., år 2018
Fokusområde
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det må man sige mange af de unge mennesker er fortsat og nye er kommet til.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der var tale om en stor succes. At være ude på fremmed bane under fremmede forhold og få en positiv oplevelse i tasken er så meget værd. Dette giver vores så meget som vi ellers ikke har mulighed for at give dem.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er så glade for at dette blev en mulighed og vores eneste ønske er at vi igen får muligheden for at gøre det måske næste år.

Fokusområde

En plads i fællesskabet

Alle har ret til en plads i fællesskabet. Det kræver et samfund med høj sammenhængskraft og respekt for forskellighed. Vi arbejder for, at mennesker i alle samfundsgrupper gennem frivillighed, beskæftigelse, netværk og egne initiativer kan deltage i positive sociale fællesskaber.
Mere om vores fokusområde En plads i fællesskabet