Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Førskole fodbold

Dansk boldspils union

Om donationen

Denne donation skal bruges til at aktivere det stigende antal børn, der ikke får motion nok. Indsatsen skal ske i et samarbejde mellem børnehaven, skolen og fodboldklubben, hvor DBU Bornholm over tre ugers forløb først træner med børnehavebørnene på førskolehold og dernæst træner 5. klasseeleverne i at være assistenttrænere. Endelig skal 5. klasse eleverne i en fællestræning træne de yngste. En repræsentant fra fodboldklubben vil være med fra start, så børnene møder et kendt ansigt, når de kommer i fodboldklubben. Og håbet er, at flere 5. klasseelever vil have lyst til at blive hjælpetrænere eller frivillige i klubberne. Projektet afsluttes med en stor fodboldfest for alle de børn, der har deltaget.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Dansk boldspils union
Støttet beløb
30.000 kr., år 2019
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi forsætter med børnetræner i børnehaverne 2022. Ligeledes har vi med stor succes tilbudt både ansatte i børnehaverne og pædagog studerene intro kursus til børn-bold og bevægelse. At det lykkedes er vi meget stolte over, og gentager dette i 2022. Ligeledes fik vi udarbejdet læringsplaner til pædagogerne, som de kan bruge i det daglige arbejde.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Har haft stor succes med børnehavebørn, svære at få skolernes engagement. Dette skyldes i høj grad sammenhængskraften mellem en skole og børnehave ikke helt er den samme. Hvis man skulle have dette, er det efter vores mening SFO børn der skal arbejdes med. Men vi er meget tilfredse i børnehaverne

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Som tidligere skrevet, hvis skolerne skulle være mere engagerede skulle det være SFO man henvendte sig til. Men børnehaverne var en kæmpe succes. Børnene havde virkelig en god oplevelse, og de ansatte blev mere og mere engagerede.