Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Førstehjælp i asylfasen

Røde Kors

Om donationen

De fleste asylcentre er ikke døgnbemandede, så beboerne er selv ansvarlige for trygheden i aften- og nattetimerne. I Røde Kors ønsker man at skabe et mere trygt miljø på centrene, hvor beboerne tager ansvar for sig selv og for hinanden. Røde Kors vil derfor afholde førstehjælpskurser for de to største sproggrupper i asylcentrene, hvilke er arabisk og farsi. Denne donation skal bruges til at oversætte undervisningsmateriale, anskaffe undervisningsudstyr og uddanne 12 førstehjælpsinstruktører.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Røde Kors
Støttet beløb
1.460.100 kr., år 2017
Delmål
Hjertestart

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Da hvert af Røde Kors’ centre huser forskellige målgrupper og har forskellige arbejdsgange, er der lavet særlige aftaler med alle centre og skoler omkring kursusafholdelse. Test- og implementeringsperioden løb fra december 2017 til april 2018. I den resterende periode har der været fokus på at forankre førstehjælpskurserne i den almene drift af voksen- og børneundervisning. Med uddannede instruktører på alle Røde Kors centre har projektet stort potentiale for også fremadrettet at komme mange asylansøgere til gode. Forankring og ejerskab er søgt sikret gennem involvering af- og samarbejde med førstehjælpsinstruktørerne og deres ledere med henblik på løbende tilpasning af undervisningen og kursusforløb. Grundet asylområdets udvikling siden 2016 har der opstået en økonomisk udfordring i at bruge personalemæssige ressourcer og evt. tolkning på projektet, så det vil være en løbende opgave for centrene at tilpasse og prioritere undervisningstilbuddet på lige fod med Røde Kors’ øvrige kompetencegivende aktiviteter. Nogle af førstehjælpsinstruktørerne er også forankret i de respektive lokale Røde Kors-afdelinger, hvilket betyder, at de er integrerede i det nationale Røde Kors’ førstehjælpsaktivitet og i et vist omfang afholder standardkurser, der udbydes til privatpersoner i Danmark.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Asylsystemet har siden ansøgningstidspunktet efterår 2016 forandret sig markant. Indrejsen af asylansøgere i Danmark er faldet fra ca. 21.000 i 2015 til ca. 3.500 i 2018. Dette har foranlediget omfattende kapacitetstilpasninger på det samlede asylområde, herunder også hos Røde Kors, som i dag driver 3 centre og en asylskole, og er underleverandør på yderligere 2 udrejsecentre. Samtidigt afvises ca. halvdelen af alle asylansøgere i dag – mod 25 % i 2016. Det betyder at mange nu og i fremtiden vil blive indkvarteret i de såkaldte hjemrejse- og udrejsecentre. På ansøgningstidspunktet, efterår 2016, var det jf. projektbeskrivelsen planlagt at afholde førstehjælpskurser på 12 opholdscentre fordelt i 6 Røde Kors regioner. På daværende tidspunkt var ca. 1400 farsi- og arabisktalende asylansøgere indkvarteret i disse opholdscentre. Da vi i dag kun driver ét enkelt opholdscenter, Jelling asylcenter, valgte vi i dialog med fonden, at udbrede tilbuddet til modtagecenter Sandholm, udrejse- og hjemrejsecentrene Sjælsmark, Kærshovedgård og Avnstrup, samt i børneskolen i Lynge (elever fra Sjælsmark og Avnstrup). Samtidig blev der i efteråret 2018 uddannet en førstehjælpsinstruktør til hhv. udrejsecenter Sjælsmark, hvor der manglede en instruktør, og i Tønder Kommune. Tønder kommune er asyloperatører med opholdscentre, og har haft mulighed for at udbrede førstehjælpskurser til asylansøgere, som fortsat er i proces.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
På trods af de drastiske ændringer i målgruppen, er det lykkes os at holde snuden på sporet og levere på de opstillede leverancer, om end til en mindre målgruppe

Delmål

Hjertestart

Alle kan og tør træde til ved hjertestop. Vi vil arbejde for, at alle hurtigt træder til med livreddende førstehjælp, og at hjertestarterne er tilgængelige hele døgnet, så flere kan overleve hjertestop med god livskvalitet.

Mere om vores fokusområde Hjertestart