Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Folkekirkens Familiestøtte -FF

Aalborg Stift

Om donationen

Folkekirken har en lang tradition for at udføre frivilligt socialt arbejde. Dog har der ikke været et stort fokus på særligt at hjælpe børnefamilier, hvor forældrene har svært ved at udfylde forældrerollen og udvikle deres børn til at blive gode samfundsborgere. Derfor vil Aalborg Stift med dette projekt etablere tilbuddet ”Folkekirkens Familiestøtte” til sårbare børnefamilier, hvor forældrene oplever udfordringer med at håndtere forældreopgaven og involvere sig i barnets udvikling og sundhed. I sådanne familier står børnene ofte uden for fællesskaber og har svært ved at indgå i sociale relationer. Folkekirkens Familiestøtte vil bl.a. arrangere ferieaktiviteter og lektiehjælp, hjælpe med at holde børnefødselsdage samt yde økonomisk rådgivning. Projektet igangsættes i seks sogn, og målet er, at mindst 100 familier deltager i projektet, hvoraf mindst 75 pct. af dem skal opleve, at projektet hjælper dem til at tage bedre vare på sig selv og børnene. Børnene skal opleve en øget livskvalitet, og flere end 50 pct. af familierne skal få et nyt netværk. Projektet bliver løbende evalueret, så erfaringerne kan udbredes til menighedsråd i hele landet.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Aalborg Stift
Støttet beløb
400.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Allerede i udviklingsperioden 2016-19 er FF blevet udbredt til sogne/provstier i Nord- og Midtjylland. Dette oversted forventningerne i udviklingsperioden! - De tilsagn, der hidtil er kommet fra de igangværende provstier, tyder på, at støttetilbuddet fra FF fortsætter fra og med 2020. Hertil kommer nye henvendelser fra provstier, der ønsker at blive en del af FF. Bestyrelsen for FF forventer, at antallet af deltagende provstier vil vokse med min. 4 ekstra i 2020, min. 5 ekstra i 2021 og min. 7 ekstra i 2022. Perioden 2020-22 betegnes som en forankringsperiode, hvor antallet af deltagende provstier skal vokse. Der er tale om en 'forsigtig' vækstkurve, da det er vigtigt, at FF kan sikre, at kvaliteten af støttetilbuddet fastholdes i vækstperioden.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er lavet en midtvejsevaluering, som viste, at FF allerede i løbet af de første 2 år var nået langt i f.t. målene. Der bliver for hver familie lavet en før- og eftermåling, der dokumenterer, at støtten fra FF har stor betydning - altså tilfredshed for flere end 75% af familierne.. 3-400 forældre har modtaget støtte fra FF. Omkring 70% af de frivillige forældrevenner var/er ikke 'brugere' i øvrigt af Folkekirken, men har ønsket at være en del af FF, da man har tillid til, at når støtte tilbydes af Folkekirken, så er 'det i orden' - og det vil man gerne være en del af. - Det er dokumenteret, at når forældrene har viljen til forandring af praksis i hjemmet, kan støtten fra FF lige præcis være det, der gør, at nye mål kan realiseres. Skal der ændres 'kurs' i hjemmet, skal der ydes støtte hertil for at skabe den varige forandring. - Da målet er nået med det, der var hensigten med etableringen af FF, går FF nu over i en 'forankringsperiode' - 2020-2022 - som handler om at få udbygget tilbuddet til at blive landsdækkende. Der er allerede dialog med provstier i København og på Sjælland herom.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Udviklingsforløbet har kun bekræftet vigtigheden af, at fokusere på forældrene. At forældrene er nøglepersoner i forhold til børns opvækst blev også bekræftet sidste år i den afsluttende rapport fra Opdragelsesdebattens panel. Forældrene er rollemodeller, de vigtigste udviklingspersoner for børnene og forældrene skal give deres børn noget med sig under opvæksten. FF har - ud over praksiserfaring via indsatsen i hjemmet - også testet sine aktiviteter på nøglepersoner som Per Schultz Jørgensen, Sofie Münster og Ulla Dyrløv, som alle har bekræftet, at FF støttetilbud og aktiviteter rettet mod struktur, forudsigelighed, relationer, samvær og nærvær er afgørende for udviklingen af grundlaget for det gode liv - herunder evnerne til at få et godt folkeskoleforløb hhv. at kunne tage en uddannelse efterfølgende.