Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Folkely Festival

Folkely Festival

Om donationen

Folkely Festival afholdes i Hundested for andet år i træk for at sætte fokus på unges mentale sundhed ved at italesætte og arbejde med mental sundhed gennem workshops, debatter og talks for unge. Donationen er et tilskud til at afholde festivalen, der har som målsætning, at de mindst 600 deltagende unge på Talk Town får ny viden, forståelse og redskaber indenfor mental sundhed og trivsel. Det er også et mål, at de unge oplever, at de er en del af et positivt fællesskab sammen med andre unge og opnår et kendskab til hinanden på tværs af skoler og ungdomsuddannelser.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Folkely Festival
Støttet beløb
340.000 kr., år 2023
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
2/3 af de unge, der har svaret på vores spørgeskema vil gerne deltage i Talk Town i 2024. Vi har ligeledes spurgt ind til evt. temaer til Talk Town for 2024. Flere vil gerne arbejde videre med emner inden for mental sundhed. Samtidig oplever vi en god tilslutning blandt de unge til vores workshop-forløb Talk Town Lab, som vi netop har startet op. Flere af skolerne er ligeledes interesseret i at skabe samarbejde, som rækker ud over Talk Town og festivalen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der deltog over 700 elever og unge fra hele Halsnæs Kommune, 10 lokale uddannelsesinstitutioner deltog. Talk Town gav mulighed for at mødes på tværs af skoler og klasser og opnå en viden om, samt skabe et fælles sprog for noget af det, som de måske ikke altid taler så højt om. De unge fik gennem aktiviteterne oplevet, at de måske ikke er alene om at havde det svært, hvor positive relationer, og fællesskaberne i den sammenhæng, kan bidrage til bedre mental sundhed.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Workshops, koncerter og de aktiviteter, hvor de unger er aktivt deltagende forløb rigtigt godt. Vi vil derfor for de kommende aktiviteter have endnu større opmærksomhed på, hvordan vi skabe aktiv deltagelse f.eks. gennem flere workshops og aktiviteter, som de unge selv er med til at udvikle og afholde. I forhold til talks og debatter skal de aktivere de unge, så der i højre grad bliver talt med end til. En løsning kunne være, at flere unge er med til at skabe indholdet på Talk Town.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet