Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Forældrenetværksgrupper

BEDRE PSYKIATRI - Landsforeningen for pårørende

Om donationen

At have et barn med psykiske vanskeligheder skaber ofte en del udfordringer i hverdagen, og det kan være svært for familien at håndtere dem alle. Bedre Psykiatri har mange års erfaring med at afvikle netværksgrupper for forældre til børn med psykiske vanskeligheder. Med denne donation ønsker Bedre Psykiatri at etablere seks netværksgrupper i kommunerne Furesø, Ballerup, Gladsaxe og Herlev. I hver gruppe vil der være 8-12 forældre, som vil mødes cirka 12 gange fordelt på et år. Gennem projektet vil familierne få redskaber til at håndtere deres nuværende livssituation på den måde, der er mest hensigtsmæssig for dem. Samtidig vil familierne få mulighed for at høre om de forskellige tilbud, som de kan benytte sig af. Der vil være en psykoterapeut til stede ved alle møder.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
BEDRE PSYKIATRI - Landsforeningen for pårørende
Støttet beløb
173.300 kr., år 2017
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er gennemført og forankret som planlagt. Tre grupper er fortsat som selvkørende netværksgruppe efter det intensive gruppeforløb. Erfaringerne fra forældrenetværksgruppen for familier med etnisk minoritetsbaggrund kommer til at indgå i formidling af nye tilbud til denne målgruppe i fremtiden.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet blev gennemført i fuld omfang og stort set også efter tidsplanen. Deltagerne har - især den del som deltog i forældrenetværksgrupperne - fået mange nye og stærkere mestringsstrategier i hverdagen for familier med børn og unge med psykiske problemer.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej. Men formidling af tilbud via forældreintranet er en genvej til målgruppen. Skolerne er gatekeepere, men det kan være svært at få dem til at lægge det på forældreintranet. I forhold til forældrenetværksgruppen for familier med etnisk minoritetsbaggrund er det vigtigt med en eller flere samarbejdspartnere i indvandrermiljøet, som kan medvirke til at nedbryde nogle af de barrierer og tabuer, som er ekstra udtalt i denne del af målgruppen.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet