Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Forankring af Kvisten i RH

Kvisten

Om donationen

Kvisten tilbyder gratis rådgivning og psykoterapeutisk behandling til voksne, der lider af senfølger efter at have været udsat for seksuelle overgreb i barn- eller ungdommen. Terapien varetages af frivillige terapeuter, der alle er uddannede psykoterapeuter eller psykologer. Der er pt. 84 personer på venteliste til terapi i Region Hovedstaden, og denne donation går derfor til at rekruttere og fastholde flere frivillige terapeuter samt frivillige i Kvistens Taskforce, der er tidligere brugere af Kvistens tilbud, og som opsøger målgruppen ved bl.a. at tage ud og holde oplæg om egne erfaringer.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Kvisten
Støttet beløb
900.000 kr., år 2021
Delmål
Sundere liv

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I projektperioden er det lykkedes at rekruttere endnu flere frivillige i Region Hovedstaden end forventet. Dem har vi i høj grad fokus på at understøtte og motivere, så de ønsker at fortsætte deres engagement i lang tid. Rekrutteringen af de frivillige har betydet, at vi kan hjælpe endnu flere voksne i Region Hovedstaden med senfølger efter seksuelle overgreb. Kvisten har fortsat en blandet finansiering, der gør det muligt at fastholde psykoterapeutisk behandling og rådgivning af målgruppen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
1) Rekruttering af 14 frivillige i perioden 2) Rekruttering af 2 frivillige i Taskforce af Kvistens tidligere brugere. Yderligere én blev rekrutteret, men kom ikke i gang, inden vedkommende stoppede igen. 3) Den gennemsnitlige tid for frivilliges ansættelse er steget fra 3,4 år til 3,5 år 4) 102 borgere ud af målet på 75 borgere fra Region Hovedstaden har fået behandling og/eller rådgivning 5) Start- og slutevalueringer for behandlingsforløbene viser, at brugernes senfølger mindskes (se bilag).

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi erfarede under projektperioden, at det var relevant med en koordinator for Taskforce, som kunne understøtte trivslen hos de frivillige tidligere brugere på samme måde som vores regionskoordinatorer for de frivillige terapeuter. I projektperioden har koordinatoren for Region Hovedstaden og Taskforce koordinatoren samarbejdet om at rekruttere Taskforce frivillige. Det er vigtigt at finde de helt rette kandidater, som er robuste nok til at dele deres erfaringer offentligt i oplæg og pressen.

Delmål

Sundere liv

Mindre rygning, begrænset alkoholforbrug, mere motion, mindre stress og bedre søvn. Vi vil bidrage til, at voksne let og hurtigt kan få hjælp til livsstilsændringer, og at flere lever længere og med bedst mulig livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Sundere liv