Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Forebyg brand i ældres hjem

Brandmandsklubben Otterup

Om donationen

Risikoen for at omkomme ved brand stiger med alderen, og mange af dem, der omkommer i brande, har ikke en røgalarm. I Brandmandsklubben Otterup vil man imødekomme denne udfordring ved at besøge ca. 2.000 boliger for at opsætte røgalarmer samt bidrage med gode råd til at nedsætte brandfaren i hjemmet. Nogle boliger kan have brug for mere end én alarm, og denne donation skal således bruges til indkøb af 3.000 røgalarmer.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Brandmandsklubben Otterup
Støttet beløb
300.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Havde håbet på at unne indrage en højere andel af frivillige i projektet - men det er svært

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alene det faktum at tusindvis af hjem nu har en røgalarm, hvor de før ike havde - samt vores involvering af kommunernes hjemmeplejere (som kommer i udsattes egne hjem) har i høj grad løftet brandsikkerheden for de berørte

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores motivation for at ramme de mest udsatte, var at sammarbejde med kommunerne, for at målrette indsatsen. Der er ingen tvivl om at en mere "offentlig" kampange ville være dejlig (skabe opmærksomhed) men havde også krævet et betydeligt større engagement fra os (uddeling, information osv) samt langt dflere midler, idet "den almindelige borger" jo formentligt også ville henvende sig