Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Forebygge sygdom og ensomhed

Fredensborg Multikulturel Kvindeforening

Om donationen

Kvinder med anden etnisk baggrund end dansk er ofte mindre involverede i foreningslivet og dyrker mindre idræt end etnisk danske kvinder. Fredensborg Multikulturel Kvindeforening ønsker med denne donation at give indvandrerkvinder adgang til sunde aktiviteter, hvor de samtidig får kontakt med etnisk danske kvinder. Donationen skal gå til etablering af et svømmehold med op til 40 deltagere, et foredrag med 60 deltagere og udflugter med 20 deltagere. Målet med projektet er, at kvinderne udvikler sunde vaner og får et socialt liv.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Fredensborg Multikulturel Kvindeforening
Støttet beløb
95.000 kr., år 2018
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi ønsker at fortsætte og udvikle projektet og vil derfor ansøge om flere midler.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er opnået gode resultater med projektet. Der er derfor stor interesse for at fortsætte og udvikle projektet, hvis der bevilges midler hertil.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start