Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Forebyggelse af branddødsfald

Københavns Professionshøjskole

Om donationen

Donationen går til et projekt, der skal forebygge branddødsfald i Danmark. Forskerne skal samle og formidle forskning om effektiv forebyggelse af dødsbrande, så den forebyggende indsats i Danmark fremadrettet kan ske på et mere evidensbaseret og sikkert grundlag end i dag. I Danmark er der mellem 60 og 80 dødsbrande om året, og i langt de fleste tilfælde er det ensomme, udsatte og sårbare borgere, der omkommer. Projektet vil primært handle om forskning i dødsbrandsforebyggende indsatser for borgere i eget hjem i både Danmark og udlandet samt erfaringer fra alvorlige brande, der kunne have udviklet sig til dødsbrande. Målet er bl.a. at finde best-practise eksempler på forebyggelse af dødsbrande fra udlandet og vurdere, om de er anvendelige i Danmark. Projektet gennemføres i samarbejde med Beredskabsstyrelsen.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Københavns Professionshøjskole
Støttet beløb
926.068 kr., år 2020
Delmål
Andet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forankringen vil ske over længere sigt og skal spredes blandt praktikere. Projektet har indledningsvist skabt indsigter og vidensgrundlag. Københavns Professionshøjskole og Beredskabsstyrelsen er ikke direkte ansvarlige for implementering af forebyggelsesinitiativer, men kan påvirke og vejlede praktikere i redningsberedskaber, kommuner, boligforeninger mm

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektets delmål er blevet opfyldt, og der er gennemført tre analyser, der bidrager til øget vidensgrundlag for iværksættelse af fremtidige forebyggelsesindsatser, der skal nedbringe antallet af dødsbrande i Danmark. Som beskrevet i den samlede afrapportering, der er vedhæftet her i portalen og fremsendt til TrygFonden i særskilt mail, så er der ikke solidt datagrundlag på feltet, og derfor er udsigelseskraften af de tre delstudier desværre ikke så stærk som ønsket.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Aktiviteterne var rigtige, men datagrundlaget er sparsomt, og derfor har det været svært at finde tydelige sammenhænge og evidens for, hvad der virker.