Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Forebyggelse af spirituskørsel

Aarhus Universitet

Om donationen

Donationen går til et projekt, der i flere politikredse skal afprøve tre forskellige indsatser mod spirituskørsel. Det drejer sig om bornholmer-modellen, der er en primær forebyggelsesmodel, som via tips fra borgerne tager problemet i opløbet, inden en sigtelse for spirituskørsel har fundet sted. En svensk model, der modsvarer praksis i Sverige og tilbyder hjælp til alle, der sigtes for spirituskørsel efter §53. Den tredje, recidivisme-modellen, er målrettet personer, der er sigtet for spirituskørsel mindst én gang inden for de seneste 90 dage, samt mindst 2 gange inden for de seneste 5 år. I alle tre indsatser opfordrer en betjent borgeren til at give samtykke til at blive kontaktet af en alkoholbehandler. Herefter overtager den lokale alkoholbehandling kontakten med borgeren. Det skal undersøges, om indsatserne kan integreres i politiets og kommunernes praksis og få relevante borgere i behandling.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Aarhus Universitet
Støttet beløb
977.682 kr., år 2019
Delmål
Andet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er i høj grad lykkes at forankre de nye indsatser. De fire politikredse, som var involveret i feasibility studiet, har alle valgt at fortsætte med de nye indsatser i samarbejde med de involverede rusmiddelcentre i 27 kommuner, og har udvidet til at samarbejdet inkluderer alle kommunerne i de fire kredse. Derudover er der nye politikredse, der er gået i gang eller planlægger at gå i gang.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Via et feasibility studie ønskede vi at undersøge, om tre nye indsatser - til at forebygge spirituskørsel og hjælpe personer med skadeligt alkoholbrug i kontakt med alkoholrådgivning - kunne indgå i de daglige rutiner i politikredse og rusmiddelcentre i Danmark, samt om de fungerer efter hensigten. Dette blev i meget høj grad indfriet, og projektet har vist, at indsatserne kan integreres, og er meningsfulde for de involverede parter. Data peger også på, at indsatserne fungerer efter hensigten.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Udover de planlagte aktiviteter i forhold til at undersøge nye indsatser - hvor betjente henviser personer, der kører eller mistænkes for at køre spirituskørsel, til alkoholrådgivning - valgte vi at udvide målgruppen til også at inkludere personer, der kører eller mistænkes for at køre narkokørsel. Dette var bl.a. på baggrund af et ønske fra de involverede politikredse.