Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Foredrag for frivillige

Frivilligcenter Give

Om donationen

Frivilligcenter Give takker hvert år de frivillige ved centrets årsmøde for det arbejde, som de bidrager med. Denne donation går til foredraget "Humor som medicin" af Erik Lindsø, som skal underholde de frivillige til årsmødet 2019. Foredraget er en tak for de frivilliges store indsats, og det skal skabe sammenhold og gejst for det fremtidige arbejde.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Frivilligcenter Give
Støttet beløb
9.000 kr., år 2018
Fokusområde
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi gentager successen på næste årsmøde med ny foredragsholder

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der var god tilslutning og vi har fået mange fine tilkendegivelser fra deltagerne bagefter

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har evalueret og synes at det opfyldte vores forventninger

Fokusområde

En plads i fællesskabet

Alle har ret til en plads i fællesskabet. Det kræver et samfund med høj sammenhængskraft og respekt for forskellighed. Vi arbejder for, at mennesker i alle samfundsgrupper gennem frivillighed, beskæftigelse, netværk og egne initiativer kan deltage i positive sociale fællesskaber.
Mere om vores fokusområde En plads i fællesskabet