Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Foreningsfællesskaber for alle

BørneBasketFonden

Om donationen

Donationen går til en indsats, der skal fremme idrætsfællesskaber og sænke barren for især udsatte børns idrætsdeltagelse. Det skal ske gennem opstart af klubber i børnenes nærområder i samarbejde med skoler og foreninger. Grundprincippet bag BørneBasketFonden er, at basket kommer til børnene, i stedet for at børnene skal komme til basket. For at sikre muligheden for en varig bevægelsesaktivitet for flere børn, skal der etableres lokale BørneBasket-klubber på udvalgte skoler i udsatte byområder, typisk med en høj andel af børn med anden etnisk baggrund. Projektet har således også et integrationsmæssigt perspektiv. Klubberne vil enten blive startet op som en satellit til en eksisterende basketballklub eller som en selvstændig forening med egen bestyrelse.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
BørneBasketFonden
Støttet beløb
2.955.000 kr., år 2019
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har vedsendt en oversigt over forankring af de opstartede foreninger (grøn, gul, rød). Heraf ses, at langt de fleste foreninger er selvbærende eller godt på vej. En del røde foreninger på Fyn er helt nyopstartede og har stort potentiale. Her har vi rejst midler til fortsat forankring. I de mest udsatte områder, må vi erkende, at det kræver en varig indsats at rekruttere og fastholde udsatte børn og de frivillige. Vi ønsker her at videreudvikle modellen og tilføre socialpædagogiske kompetencer

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I projektperioden har vi opstartet 23 foreninger/afdelinger med ca. 1300 nye medlemmer og gennemført skoleforløb for 678 skoleklasser i relation til de opstartede foreninger hvilket er over det forventede resultat. Det er lykkedes fordi både skoler, kommuner og andre basketballforeninger har set potentialet i vores model og har bakket op om og medfinansieret indsatsen, hvilket styrker den fremtidige indsats. En oversigt over opstartede foreninger og udtalelser fra samarbejdspartnere er vedhæftet

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Metoden med at opstarte lokale foreninger tæt på børnene i kombination med skoleforløb har været den helt rigtige ift. brobygning til foreningerne. Og modellen med at vi har stået for den administrative opstart af foreningerne har også være rigtig ift. at nedbringe barriererne for at lokale forældre og andre foreningsfrivillige har kunnet overskue at overtage og videreføre foreningsaktiviteterne. Man kunne med fordel have indtænkt en ekstra socialpædagogisk indsats i de mest udsatte områder.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start