Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Forløb for borgere med afasi

Sydvestjysk Sygehus, Kvalitets- og Forbedringsafdelingen

Om donationen

Hvert år rammes cirka 12.000 mennesker i Danmark af en blodprop eller blødning i hjernen. Heraf rammes cirka en tredjedel af afasi, som er en kommunikativ dysfunktion grundet en hjerneskade. Afasi påvirker både skriftlig og verbal kommunikation og forekommer i forskellige sværhedsgrader. Denne donation skal gå til et udviklingsprojekt, der ønsker at implementere en fælles metode til brug i hele behandlingsforløbet – fra sygehusophold til genoptræning i kommunen og frem til borgeren er tilbage i eget hjem. Kommuner og sygehuse bruger forskellige metoder, som de til tider varierer undervejs i behandlingen. Grundet patienternes kommunikationsproblemer fører dette ofte til stor frustration hos patienterne, som ikke føler, at de bliver hørt. Den transparente model skal derfor involvere patienten og dennes pårørende mere aktivt i behandlingsforløbet. Projektet er et samarbejde mellem CoLab Vest, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Kommune og Varde Kommune og løber over to år. Målet på sigt er at udbrede metoden til andre patientgrupper med tale- og kommunikationsvanskeligheder.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Sydvestjysk Sygehus, Kvalitets- og Forbedringsafdelingen
Støttet beløb
3.062.288 kr., år 2017
Delmål
Et godt liv som pårørende

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I 2020 har projektsekretariatet refereret til Samordningsforaet under SVS i det tværsektorielle arbejde med sikring af brugen af KomTil. Der er udarbejdet en klinisk retningslinje til brug for SVS med input fra kommunerne for at sikre sammenhængende sagsgang over sektorgrænsen. Der er KomTil-trænere både på SVS og i de fem optagekommuner, der kan uddanne deres kolleger i basiskurset. SDU udbyder fremadrettet trænerkurset. Det vurderes, at KomTil er implementeret i drift ved udgangen af 2020.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er udviklet og implementeret én fælles metode, KomTil. Denne metode har ladet sig inspirere af SCA-metodens principper. Projektmedarbejdere, forskere samt personer med afasi, pårørende og ansatte fra region og kommuner har udviklet KomTil på baggrund af samskabelsesworkshops. KomTil består af samtalestøttende strategier samt fysiske og digitale værktøjer foruden et trænerkursus og et basiskursus for sundhedsprofessionelle. Ansatte ved sygehus og i kommunerne kender og anvender i dag KomTil.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den initiale behovsanalyse, baselinemåling og afdækning af eksisterende kommunikationsstøttende initiativer dannede en god base for udviklingen af KomTil. Aktionsforskning via samskabskabelses-workshops var en ideel metode, ligesom brugen af en implementeringsmodel fra start har være nyttig. Vi har dog ydermere haft mange aktiviteter, som fra projektstart var underestimeret, såsom uddannelse af KomTil-trænere, som i sidste ende har sikret en bæredygtig videreførelse af KomTil efter projektophør.

Delmål

Et godt liv som pårørende

Mange oplever på et tidspunkt i deres liv at være pårørende til en ældre, som har brug for hjælp. Vi vil bidrage til, at pårørende til svækkede ældre ikke bliver belastet i en grad, så det går ud over deres eget helbred og trivsel.
Mere om vores fokusområde Et godt liv som pårørende