Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Formidling af funktionel viden

Aarhus Universitetshospital

Om donationen

I Danmark er ca. 300.000 mennesker ramt af funktionelle lidelser, og de oplever ofte, at de falder mellem to stole, da deres sygdom befinder sig i krydsfeltet mellem mental sundhed og fysiske symptomer. Dette projekt er en videreførelse af et projekt, der har kørt de sidste fire år, og som har omhandlet formidling af den nyeste viden om funktionelle lidelser. Projektet, der også blev støttet af TrygFonden, har gjort en stor forskel for patienterne, og den grundlæggende viden om funktionelle lidelser er generelt øget blandt fagfolk. Med afsæt i de gode resultater og en stor interesse fra patienter, fagfolk og den generelle befolkning videreføres projektet derfor med det formål at udvide og forankre formidlingsindsatsen til fagpersoner både i sundhedsvæsnet og i kommunerne.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Aarhus Universitetshospital
Støttet beløb
1.905.715 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd, Børn, Unge, Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er i høj grad blevet forankret i kommunerne. Ambassadørnetværket har vist særlig stor succes. På nuværende tidspunkt var vi 61 aktive ambassadører, fordelt på alle regioner og 28 kommuner. Ambassadørnetværket vil i fremtiden i høj grad være selvkørende, da der er dannet en gruppe bestående af 4 erfarne ambassadører, som har påtaget sig rollen som tovholdere og ressourcepersoner. Afdelingen for Funktionelle Lidelser vil fortsat støtte op om ambassadørnetværket som en del af det almindelige arbejde.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet var, at alle landets kommuner skulle have adgang til grundlæggende viden om funktionelle lidelser. Det har overrasket os, at dette blev muligt væsentligt hurtigere, end vi havde turdet håbe på. Det har ikke været nødvendigt at være opsøgende, da kommunerne på eget initiativ har henvendt sig, og vi oplever, at kommunerne har et stadigt stigende fokus på denne gruppe af patienter, Nogle kommuner har været i stand til at udvikle særligt tilrettelagte indsatser for borgere med funktionelle lidelser, og flere kommuner har haft fokus på at arbejde på tværs af forvaltninger med det formål at tilbyde en samlet indsats. Dette er en markant ændring siden opstarten af formidlingsprojektet, og det ville ikke have været muligt uden den økonomiske støtte fra TrygFonden.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
I forhold til undervisning og udvikling af indsatser i de kommunale forbyggelses- og sundhedscentre viste det sig at være mere vanskeligt og ressourcekrævende, end vi havde forestillet os. Der er stor interesse i sundhedscentrene for at forbedre indsatsen for borgere med funktionelle lidelser, men det vil kræve flere undervisere og større investering i uddannelse af det kommunale personale, hvis indsatsen for alvor skal kunne mærkes hos den enkelte borger.