Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Formidling af viden om kvindesygdomme

gynækologisk speciallægepraksis Furesø Gynækologi

Om donationen

Over halvdelen af henvisninger til gynækologer skyldes smerter i underlivet og blødningsforstyrrelser, der ofte er relateret til myoser og fysiologiske processer som overgangsalder. Disse tilstande kan behandles med livsstilsændringer og øvelser, og medicinering er derfor ikke altid nødvendig. Indvandrerkvinder kan have svært ved at forstå den information, som bliver formidlet af gynækologen – både grundet manglende sprog og manglende forståelse for kvindens anatomi. De har derfor ofte et større forbrug af smertestillende medicin. Med denne donation ønsker Gynækologisk Speciallægepraksis i Furesø at skræddersy information til kvindelige indvandrere for at sikre, at kvinder, der ikke taler dansk, forstår årsager og behandlinger af underlivssmerter, blødningsforstyrrelser og klimakterielle gener. Informationen formidles gennem gratis foredrag om kvinders anatomi og gode råd til livsstilsændringer. Der vil desuden blive produceret en oplysningsvideo, der skal være tilgængelig på YouTube, og skriftligt informationsmateriale vil blive delt med andre praksisser. Projektet løber frem til 31. oktober 2020, og det forventes, at 10-15 foredrag vil blive afholdt i perioden, hvor op til 225 indvandrerkvinder vil deltage.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
gynækologisk speciallægepraksis Furesø Gynækologi
Støttet beløb
347.200 kr., år 2018
Delmål
Sundere liv

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De praktiserende læger videregiver linket også til andre mulige målgrupper: danske kvinder med f.eks. lav uddannelse. De kommunale medarbejder videregiver linket til stressramte personer, som del af kommunale tilbud. Der er også interesse fra andre grupper: f.eks. sundhedsplejersker, urogyn fys, foredragsholder til at udlevere linket til video som led i deres arbejde med de unge danske kvinder/piger, kvinder med smerter og inkontinens, stressramte

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
1. Kvinderne var meget motiverede til at lave øvelser under foredragene 2. De kommunale medarbejder, der arbejder med denne type borgere oplyser at der var stor interesse fra borgere til at lave øvelser og allerede i 2 kommuner har dette nu ført til at der blev oprettet tilbud til disse borgerer 3. I flere tilfælde har borgerne delt sin viden med andre familiemedlemmer og der har været flere tilfælde hvor øvelser var brugt som fælles aktivitet ved familie sammenkomster

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Pga coronapandemien kunne man ikke opfylde mål 5. Vi kunne ikke forudse pandemien da projektet gik i gang, derfor kunne man ikke gjort det anderledes på planlægningstidspunktet. Projektet blev dog tilpasset pandemien undervejs. F.eks. i stedet for arbejde direkte med målgruppen, har vi inddraget mellemled: bydelsmødre, sundhedsvejleder, kommunale medarbejder. Projektet blev dog større succes i 2 kommuner end forventet og de arbejder videre med det nu

Delmål

Sundere liv

Mindre rygning, begrænset alkoholforbrug, mere motion, mindre stress og bedre søvn. Vi vil bidrage til, at voksne let og hurtigt kan få hjælp til livsstilsændringer, og at flere lever længere og med bedst mulig livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Sundere liv