Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Forprojekt – TrygFonden Familiehus

Aalborg Universitetshospital

Om donationen

Donationen går til et forprojekt, der skal definere rammerne og kvalificere idéerne til et eventuelt kommende TrygFonden Familiehus ved Aalborg Universitetshospital. Huset er særligt tiltænkt børnefamilier, hvor et familiemedlem rammes af alvorlig sygdom og indlægges på hospitalet. Familierne skal have mulighed for at leve så normal en hverdag som muligt, mens deres pårørende er indlagt. Forprojektet skal også sikre en tidlig involvering af centrale aktører, så praktiske, økonomiske og juridiske udfordringer bliver belyst. De kommende brugeres behov for faciliteter skal afdækkes, ligesom fagpersonale og andre interessenter vil bidrage til at belyse ønsker og muligheder for det kommende familiehus. Viden og erfaringer fra de øvrige TrygFonden Familiehuse vil blive inddraget.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Aalborg Universitetshospital
Støttet beløb
499.736 kr., år 2019
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Allerede inden planlægningen af forprojektet, var forankringen af projektet højt prioriteret, og der blev nedsat en bredt sammensat styregruppe af ledende medarbejdere mhp. at sikre forankring højt i organisationen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet blev opnået via indfrielse af delmålene. Konceptet er blevet kvalificeret i nordjysk kontekst og aktiviteterne har bidraget til klarhed over hvem brugerne og deres behov er. Baseret herpå er der udarbejdet et koncept med tilhørende planer, som definerer hvordan huset skal etableres, fungere og drives. Resultatet af forprojektet udgør hermed det ønskede fundament for etablering af et TrygFondens Familiehus Aalborg, samt ansøgning til TrygFonden vedr. donation til anlæggelse heraf.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er vores vurdering, at vi ikke med fordel kunne have gjort noget anderledes. Både i planlægningen og gennemførelsen af forprojektet, har vi draget meget stor nytte af sparring med de øvrige TrygFondens Familiehuse, som ligeledes velvilligt har delt deres erfaringer med os.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet