Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Forstå det nye 'mig'

TUBA

Om donationen

Når man går i terapi kan det betyde starten på en række forandringer følelses- og adfærdsmæssigt. Dette er særligt udtalt hos teenagere, der er en særlig fokusgruppe for foreningen TUBA, som hjælper børn fra misbrugsfamilier. TUBA har erfaring med, at forældrenes indstilling til og forståelse af behandlingen i TUBA er afgørende for hjemmeboende teenagere. Med ønsket om at støtte den unge bedst muligt, ønsker TUBA derfor at tilbyde den ikke-misbrugende forælder et forløb, således at de kan være en endnu bedre støtte for den unge i hans/hendes udvikling. Nærværende projekt omhandler derfor opstarten af et gruppeforløb indeholdende rådgivning, undervisning, terapi og støtte. Det er teamet, der varetager TUBAs teenagere, der vil visitere projektdeltagerne.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
TUBA
Støttet beløb
89.929 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har ikke kunnet forankre projektet i TUBAs økonomi men projektet fortsætter som selvhjælpsgruppe. Den viden, der er genereret i projektets forløb, er delt i hele gruppen af psykologer/psykoterapeuter i TUBA.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi oplever at kvinderne i forældregruppen har fundet et rum hvor de, ved at blive støttet og anerkendt i det der er, og har været deres familieliv kan: • Støtte deres børn bedre der hvor de er • Arbejde med skam og skyld i et trygt rum • Kan dele deres bekymringer for børnene med andre der ”ved hvordan det er” • Kan bede om hjælp til det der er svært i deres liv • Kan arbejde med sorg og vrede • Dele deres glæde når noget går godt/bliver bedre • Se nye handle- og vækstmuligheder I forbindelse med den psykoedukative del har kvinderne givet bl.a. udtryk for at de: • Forstår deres egne og børnenes mønstre bedre • Føler større omsorg for sig selv/har færre selvbebrejdelser • Kan møde/forstår børnene bedre

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forældrene ville gerne have forlænget projektet og man kunne med fordel have tænkt forankring som selvhjælpsgruppe ind fra starten. Forældrene har brudt et tabu, som var meget svært, og deres behov for at fastholde denne gruppe af nye støtter, er stort. Vi kunne også med fordel have defineret 'ikke-drikkende/ikke-misbrugende' forælder tydeligere i forhold til visitering til gruppen. Hvor lang tid skal man f. eks have været ædru/clean for at komme med i gruppen. Vi havde ikke held med at rekruttere mandlige forældre til denne gruppe. Der er statistisk en overvægt af kvinder, der passer til vores målgruppe, men der er også mange mænd og vi burde kunne rekruttere flere mænd.