Søg støtte

Søg

Selvevaluering

”Fra bænken til banen”

Den almennyttige Forening -"Fra bænken til banen..."

Om donationen

Den almennyttige Forening ”Fra Bænken til Banen” ønsker at bruge denne donation til at hjælpe asylansøgere, der får opholdstilladelse i Danmark, med at komme ud på arbejdsmarkedet og at blive en del af det lokale foreningsliv. Når en asylansøger flytter fra asylcenteret og ind i egen bolig, er det en helt ny start på deres tilværelse med nye udfordringer. Fra ”Bænken til Banen” tilbyder derfor at mødes med asylansøgeren og hjælpe med at blive tilmeldt fritidsaktiviteter eller deltage i det første møde med jobcentret for at tale om, hvad der er af jobmuligheder, virksomhedspraktik etc. Det er særligt vanskeligt for kvinderne at komme på arbejdsmarkedet, og derfor vil der være ekstra fokus på de kvindelige deltagere i projektet.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Den almennyttige Forening -"Fra bænken til banen..."
Støttet beløb
735.000 kr., år 2020
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det har under pilotprojektet været svært at sælge projektet ind hos kommunerne. Formentlig grundet manglende data af effekt, men naturligvis især pga. suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen hos landets kommuner. Det er dog i enkelte kommuner lykkedes at skabe god relation via cases med de nytilkomne borgere, hvor vi har fået mulighed for at vise gode resultater ift. at få folk i beskæftigelse. Vedhæftet rapport vil blive sendt rundt til kommuner samt relevante ministerier.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nedlukningen, som følge af COVID-19, har haft stor indflydelse på mulighederne for at etablere netværk lokalt, men hvor muligt har effekten været positiv. Det lykkedes at få godt 33% af kvinderne i beskæftigelse. De bedst tilgængelige tal til sammenligning er beskæftigelse efter tre års ophold i Danmark, hvor tallet for kvinder i 2020 var 16%. Den samlede andel af voksne i beskæftigelse endte i perioden på de otte måneder på 20%.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den helhedsorienterede indsats har givet gode resultater – selv i en vanskelig periode som følge af nedlukning i forbindelse med COVID-19. Tidlig kontakt, grundig screening, hjælp til at mestre hverdagen, børnene ind i foreningslivet gav trivsel i familien og overskud til at fokusere på arbejdsmarkedet.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle