Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fremtidens data - trafikskader

Odense Universitetshospital, Ortopædkirurgisk afd.

Om donationen

Skadestuen i Odense har, som den eneste akutmodtagelse i Danmark, siden 1980'erne systematisk registreret årsager til skader for de ca. 35.000 personer, der hvert år behandles på skadestuen. Dataene har givet omfattende indsigt i soloulykker i trafikken, i særlige risikoområdet, i særlige risici for børn og lignende, der skal bidrage til forebyggelsesindsatser fremover. Ulykkes Analyse Gruppen på OUH vil med dette projekt sammenligne og kombinere skadestuedata med data fra lægeambulancer for at se på, om der på denne måde kan identificeres yderligere geografiske ophobninger af skader og skadestyper, der ligeledes kan bruges i forebyggelsesindsatser. Derudover vil de også se på, hvorvidt behandling af lægeambulance ændrer forløbet. Projektet vil anvende 3,5 års data fra Fyn- og Kolding-området. Gennem projektet skal der opbygges en rutinebrug af GIS-data, så kommuner og andre hurtigt kan få GIS baserede ulykkesdata, hvilket vil ændre forebyggelsespolitikken fremover.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Odense Universitetshospital, Ortopædkirurgisk afd.
Støttet beløb
850.500 kr., år 2013
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er bevaret en mulighed for registrering af stedfæstelse i rutinesystemet her i Region Syddanmark i relation til patientdata, så det er en klar success. Derimod er det ikke i resten af landet en funktionalitet der er fastholdt.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er lykkedes at få OUH, og Ulykkes Analyse Gruppen placeret som et nøglepunkt for oplysning om forekomst af tilskadekomst i al almindelighed, men i særdeleshed også på trafikområdet, ligesom der er stor bevågenhed fra myndigheder m.fl. om de kompetancer, som er underbygget på basis af vores arbejde. Mht de mere konkrete mål, så fremgår det af vores "produkt liste", hvad der faktisk kom ud af arbejdet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Skalaen med 8 er valgt på grund af opnået samarbejde med eksterne parter, og fastholdelse af principper for registrering på landsplan, mens ønsket om at sammenkoble hospitalsdata og ambulance data må siges at være på en værdi af 2-3, da det mislykkedes. Den del var reelt ikke mulig ud fra de helt adskilte systemer, men det kunne vi ikke vide på forhånd. Erfaringen med den usystematiske koblingsmulighed har vist, at det skulle være udført på en anden måde. Vi kunne måske også have lavet et bedre pilotprojekt, idet det viste sig at datagrundlaget var et andet end det der fremgik af vores tolkning af datagrundlaget. Det var imidlertid ikke så enkelt fordi hele processen med søgning om faktisk adgang til data er meget kompliceret og reelt ikke mulig i pilotprojekt sammenhæng. Men jeg vil opfordre Trygfonden til at være opmærksom på at der for nye områder bør gennemføres en trinvis proces, hvor der først frigives finansiering til en verificering af, at et givet koblingsformål er muligt, hvorefter hoved financiering kan frigives.