Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fremtidens Multietniske landby

Tønder Kommunes Kultur og Fritidsforvaltning

Om donationen

Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Tønder Kommunes Kultur og Fritidsforvaltning
Støttet beløb
257.000 kr., år 2021
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle relevante aktiviteter der er kommet ud af arbejdet med projektet fortsætter. Enkelte projekter vil kræve fremtidig finansiering og den finansiering vil skulle findes eksternt, ude af kommunens regi, men den foreløbige forankring er sikret i et eksisterende frivilligcenter. de mange frivillige i landsbyerne har taget indsatserne til sig og vil fortsætter og videndeling gennem landbrugsorganisationer, erhvervsråd og andre arbejdsgivere er også sikret gennem forankring i erhvervsråd.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har skabt øget opmærksomhed på problematikken, der ellers er ret usynlig i landsbyerne. Der er etableret frivillige sporgcaféer, oprettet en portal hvor udenlandske familier kan blive matchet med danske familier der ligner dem, Der er afholdt højskoledage hvor kulturforståelse og videndeling har været i fokus, der er skabt viden blandt lokale frivillige, hos kommunalpolitikerne og hos tilflytterne. Meget tyder på at værktøjerne der er udviklet i vid omfand kan fortsætte i fremtiden.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har afholdt i alt 12 helt konkrete events og kun ét enkelt af dem (LIET 22) bidrog ikke til målopfyldelsen og en enkelt event (højskoledagen) var meget tidskrævende at planlægge og den indsats stod ikke helt mål med indholdet. De resterende 10 aktiviteter har alle bidraget positivt eller meget positivt til målopfyldense og flere af de i projektet afprøvede events fortsætter enten som lokale frivillige aktiviteter eller forankret i kommunens daglige indsatser.