Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fri for mobberi

"Perlen" og "Møllehøj"

Om donationen

Forskning peger på, at jo tidligere man griber ind ved mobning, jo lettere er det at undgå, og jo mindre bliver de personlige konsekvenser. Børnehaverne Perlen og Møllehøj ønsker derfor at deltage i antimobbeprogrammet ”Fri for Mobberi”. Fri for Mobberi er en værktøjskasse, som skal hjælpe med at sætte fokus på tolerance, respekt, omsorg og mod (mod til at sige fra og til at hjælpe andre). Værktøjskassen inkluderer blandt andet samtaletavler, massageprogrammer, rytmikprogrammer og legeinspiration. Børnehaverne søger om støtte til at anskaffe 3 af disse kufferter til brug af de i alt 155 børn på de to institutioner.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
"Perlen" og "Møllehøj"
Støttet beløb
9.872 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi ser allerede god effekt, og oplever at børnene selv efterspørger redskabers i Fri for mobberi. Personalet har i stor grad taget det til sig, og budskabet bredes ud til netværket.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Da vores projekt handler om en måde at forebygge mobning på, at give børnene (og de voksne omkring dem) redskaber til at styrke fællesskaberne, venskaber mm., er det en proces der tager lang tid. Vi er igang med dette pædagogiske tiltag, og kan allerede se en lille effekt af arbejdet. Men det handler også om en kulturændring, som vil ske over tid, og som kræver en indsats også ud i fremtiden.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi arbejder på større forældreinddragelse.