Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Friluftseksperimentarium

Skovskolen, Københavns Universitet

Om donationen

Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Skovskolen, Københavns Universitet
Støttet beløb
5.330.000 kr., år 2013
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Som det fremgår af den vedlagte uddybende rapport, så er der der udfordringer med at sikre driftmidler i det længere løb til eksempelvis Videnomfriluftsliv.dk. Der arbejdes med forankringsmuligheder. Der er også eksempler på at forankringen tog nye retninger. Eksempelvis så udviklede elementer af fremtidens naturskole sig i retning af børn og unge, der er på kanten af samfundet. Dette tema er blevet videreført i samarbejder uden for projektet, fordi vi blev indviteret ind i samarbejde med Bikubenfonden om Natur til et Godt Liv Laboratoriet. Dette tema var bestemt også noget vi kunne tænke os at fortsætte en dialog med TrygFonden om, fordi vi ser det som relevant i forhold til jeres fokusområder Mental Trivsel eller En plads i fællesskabet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet består af flere delprojekter og det er svært at give en samlet vurdering. Der er udfærdiget en længere redegørelse for projektets gennemførelse og output. Men overordnet, så har projektet sat gang i en spændende udvikling af faciliteter og initiativer, og styrket skovksolens samspil med omverden - fra det helt nære i Hillerød Kommune til det nationale med eksempelvis en national videnportal om friluftsviden. Der er elementer, som blev anderledes end forventet men det er løbende blevet godkendt af TrygFonden inkl. at projektet har løbet over længere tid end planlagt.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
De justeringer vi foretog undervejs var meningsfulde ift. modtagerne og skete i samspil med dem som eksempelvis i Fremtiden Naturskole som blev tilpasset i kraft af Hillerød Kommunes involvering (både fagligt og økonomisk).