Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Frirum fra en trist hverdag

Kirkens Korshær

Om donationen

Kirkens Korshær Drejervej er en varmestue for sårbare og hjemløse mennesker, der kæmper med bl.a. ensomhed, social isolation, psykisk og fysisk sygdom, misbrug og fattigdom. Varmestuer et trygt sted, hvor man kan få et varmt måltid mad, et sted at hvile sig, sundhedshjælp, rådgivning, hjælp til kontakt med kommunen samt en snak med en omsorgsfuld medarbejder. Med donationen kan varmestuen give ca. 25 brugere mulighed for at deltage i sociale aktiviteter som gymnastik, fællesspisning og udflugter, der skal skabe tillid mellem personale og brugere samt etablere et netværk blandt brugerne, som kan være med til at afhjælpe deres ensomhed og styrke deres evne til at tage initiativ.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Kirkens Korshær
Støttet beløb
127.488 kr., år 2023
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Voksne, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er prioriteret, så de fremover er en del af varmestuens tilbud. Vi skal stadig søge midler, men gør det løbende hos fonde, som vi ved gerne vil støtte os.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi ser flere af vores brugere have omsorg for hinanden. De hjælper hinanden og ringer sammen, når vi går hjem. Dette skaber tryghed omkring den enkelte. Flere har meldt sig til gymnastikken, da de kan mærke, at de får det bedre i deres krop.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
For at nå flest mulige skal det være mindre krævende aktiviteter, og her er det meget brugbart med de valgte aktiviteter.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle