Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Frirummet - fase 2

Folkehøjskolernes Forening

Om donationen

Donationen går til at udbrede og udvide projekt “Frirummet”, der handler om at udvikle og afprøve et nyt debatformat, hvor deltagerne gennem tre runder – konflikter, refleksioner og initiativer – drøfter et udvalgt tema og sammen bliver klogere på konfliktens kerne og på handlemulighederne. Projektets mål er at arbejde væk fra debatter som konfliktunderholdning og i stedet bringe modsætninger sammen. Desuden skal Frirummet bringe værdier tilbage i samfundsdebatten gennem debatindlæg med værdipolitisk sigte samt gennem debatnormer, der viser respekt for andres synspunkt. Projektet har uddannet 100 såkaldte Debatpiloter, og i anden fase af projektet skal debatarrangementer over hele landet styrke særligt de unges engagement og deltagelse i demokratiet. Frirummet er et samarbejde mellem Folkehøjskolernes Forening i Danmark, Efterskoleforeningen og Dansk Friskoleforening.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Folkehøjskolernes Forening
Støttet beløb
6.600.000 kr., år 2018
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
At ændre debatkulturen og øge den politiske tillid tager tid, men Frirummet har gennem 5 år med støtte fra TrygFonden sat aftryk OG skabt forandring. Vi har ikke gjort det alene, men vi har tydeligt sat blivende spor. Vi oplever derfor nu stor søgning til Debatpilotuddannelserne, samt får mange forespørgsler fra både medier, uddannelsesinstitutioner og større foreninger om at undervise/inspirere ud fra vores oparbejdede viden og vores konkrete bud på handlinger til at styrke samtaledemokratiet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De opstillede mål knytter sig til en 4-årig projektbeskrivelse, men vi fik bevilliget økonomi til to år, og samtidig har corona-restriktioner vanskeliggjort flere af aktiviteterne. Det er på den baggrund at målopfyldelsen er vurderet. Frirummet har været meget synlig i medierne og været i kontakt med mindst halvdelen af alle chefredaktører på nationale medier samt ca. halvdelen af folketingets medlemmer. Vi har afholdt én konference, uddannet 77 debatpiloter og afholdt ca. 98 Frirumsdebatter.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kunne have haft større fokus på at forankre rollespillet ”Enighedseksperimentet” stærkere hos underviserne i stedet for at det var Frirumsansatte som underviste eleverne. Således at underviserne kunne bruge det overfor kommende elever og klasser. Desuden kunne vi have været endnu mere tydelige i den offentlige debat, som foregår på Twitter, for tydeligt at vise et alternativ til den debat, som foregår her, og dermed inspirere journalister og politikere til at gøre det anderledes.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start