Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fritidsliv til alle

Frivilligcenter Greve

Om donationen

Mange nytilkomne flygtninge har et begrænset netværk og føler sig ensomme i hverdagen. I Greve Kommune oplever man, at flygtningene har svært ved at komme i kontakt med etniske danskere og vanskeligt ved at få overblik over de forskellige fritidstilbud, de har til rådighed. Samtidig viser flere undersøgelser, at foreningsaktivitet har en positiv indvirkning på trivsel, og at flygtninge har en lav foreningsdeltagelse. Denne donation går således til et guideforløb, hvor flygtninge får tildelt en guide, der skal assistere dem i den første kontakt med foreninger. De frivillige guider vil hjælpe flygtningene med at finde en forening, der passer deres ønsker, følge dem de første gange, hjælpe med det praktiske og løbende følge op på den enkeltes trivsel. Projektet vil også have fokus på at gøre foreningerne i stand til at fastholde målgruppen på sigt.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Frivilligcenter Greve
Støttet beløb
652.144 kr., år 2017
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den oprindelige plan om at forankre projektet i frivilligt regi og med en frivillig koordinator er indtil videre ikke lykkedes. Ingen af de frivillige guider er interesserede i at påtage sig rollen som koordinator. Heller ikke i det netværk for frivillige på integrationsområdet, som vi har etableret, er der interesse for at påtage sig rollen. Herudover er Venligboernes styregruppe opløst. På baggrund af de erfaringer vi har gjort os, er vores vurdering dog også, at opgaven som koordinator er for omfattende til, at det er muligt at finde en frivillig, der er villig til at varetage opgaven. Samtidig er kontinuiteten og tilgængeligheden afgørende i denne indsats, hvilket kan være vanskeligt at bevare med en frivillig koordinator. Derfor består den nye forankringsplan, som skal igangsættes i den kommende projektperiode, i et samarbejde mellem Greve Kommune, FrivilligCenter Greve og Red Barnet. Denne plan er fremlagt i projektansøgningen til Fritidsliv til Alle II.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
95 personer har indtil videre deltaget i projektet. Heraf er 13 faldet fra inden foreningsopstart, 20 er fortsat i gang med at vælge den rette aktivitet eller venter på kontingentstøtte, så de kan blive meldt ind, og 6 er på venteliste til at få hjælp. 56 personer er startet i en forening indenfor projektperioden, 89 % var fortsat medlem et halvt år efter indmeldelse, og 77% er fortsat medlem efter et år. Med den nye bevilling har vi mulighed for at nå målene.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi overvejer i den nye projektperiode at afprøve mere gruppebaserede guideforløb. Hidtil har vi guidet en ad gangen ud i foreningslivet, når de løbende har henvendt sig til projektet. Det positive ved denne metode er, at vi handler når motivationen for at starte til en fritidsaktivitet er der. Udfordringen kan dog være, at foreningerne finder det belastende løbende at modtage nye til prøvetræning gennem hele sæsonen, at det bliver sværere for projektlederen at sikre struktureret opfølgning, og at det bliver mere tidskrævende for både forening og projektleder at søge kontingentstøtte. Hvis man samlede nye deltagere hver 2. eller 3. måned kunne man holde et fælles møde om foreningsopstart, man kunne søge kontingentstøtte samlet pr. forening og man kunne evt. følge flere på samme tid, hvis de vel at mærke skal starte i samme forening og på samme hold. Udfordringen her er dog, at det sjældent er tilfældet. Men vi har afprøvet et lignende gruppebaseret forløb for alle, der skulle starte til svømning, hvilket viste sig at fungere godt for særligt foreningen. Alle foreninger er dog forskellige, men det er værd at give det et forsøg, og afprøve om det kan gøre forløbene mere strukturererede og mindre tidskrævende.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start