Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fritidsliv til Alle II

Frivilligcenter Greve

Om donationen

For at hjælpe flygtninge og familiesammenførte i Greve Kommune til bedre trivsel og større netværk modtog Frivilligcenter Greve i 2017 støtte til ansættelse af en projektkoordinator. Koordinatoren rekrutterer frivillige og deltagere til et forløb, hvor nytilkomne flygtninge og familiesammenførte guides til at begynde til en fritidsaktivitet. Med den nye donation forlænges projektperioden frem til 2020.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Frivilligcenter Greve
Støttet beløb
496.172 kr., år 2018
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forankringen gik ikke som planlagt, da Greve Kommune ikke har haft mulighed for at bevilge en deltidsmedarbejder til projektet pga. en større sparerunde. Samtidig er Red Barnet ikke blevet etableret i Greve. I stedet har vi forankret projektet i BROEN Greve, som vi er medstifter af sammen med nogle af projektets primære samarbejdspartnere. BROEN Greve støtter udsatte børn og unge med at starte til en fritidsaktivitet ved at betale kontingentstøtte og udstyr. Foreningen støttes af private bidrag.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har indfriet 2 ud af 3 mål på kort sigt, da 80 % af deltagerne fortsat er foreningsaktive efter et ½ år, mens 69 % fortsat er det efter 1 år. Dog nåede vi kun halvvejs i mål med, at 150 personer skulle være startet til en fritidsaktivitet i projektperioden. Vores kvalitative data har vist, at det er lykkes for langt størstedelen af de projektdeltagere, som vi har talt med at danne nye netværk, og at deres deltagelse i foreningslivet har påvirket deres trivsel positivt.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
I projektperioden har vi lært, at inklusionen af nytilkomne flygtninge og familiesammenførte i foreningslivet tager tid og er meget ressourcekrævende. Det kræver en tydelig kommunikation med målgruppen, som vi kunne have været bedre til at varetage. Vi kunne med fordel have holdt informationsmøder for målgruppen og deres forældre på deres modersmål ved sæsonstart i foreningerne sammen med trænerne. Det har dog været vanskeligt at gøre, da målgruppen er startet i foreningerne løbende i sæsonen.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start