Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Frivillighed og udsatte voksne

Settlementet Vesterbro

Om donationen

Covid-19 har i særlig grad ramt de mennesker, der i forvejen var socialt udsatte og uden for det større samfundsfællesskab. Derfor vil værestedet Gang i Gaden under Settlementet på Vesterbro igangsætte en opsøgende indsats, så gamle brugere begynder at vende tilbage til værestedet, og nye kommer til. Samtidig skal der etableres et tilbud om daglige måltider og fælles fysiske aktiviteter som fx gåture, cykelture, overnatning i shelters og fisketure for at give oplevelser og bygge fællesskab blandt brugerne.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Settlementet Vesterbro
Støttet beløb
1.978.840 kr., år 2021
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har på nogle områder fået et andet udtryk under perioden. Formålet er blevet opfyldt, men aktiviteterne og metoderne til at opfylde dem er udviklet undervejs. Vores madfællesskab, frivilligindsats og brugerrettede aktiviteter vil forankres efter projektperioden. I fremtiden vil vi yderligere forbedre og konkretisere på de socialfaglige metoder, vi har udviklet på undervejs i projektet, jf. vores evaluering.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har min. haft 228 unikke brugere tilknyttet i projektperioden. Vi har øget strukturen, reduceret ensomhedsfølelsen, øget psykiske stabilitet og fysiske velvære hos brugerne. Vi har etableret et stærkt madfællesskab og frivilligteam. 19 frivillige har været tilknyttet i projektperioden, og i dag er 10 fortsat tilknyttet. Aktiviteterne er blevet justeret undervejs, så de harmonerer bedre med brugernes behov. For yderligere beskrivelse af projektets målopfyldelse se vedhæftede evaluering.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har lavet en omfattende opsøgende indsats, som vi i dag udvikler yderligere på. Vi har etableret et stærkt frivilligteam, der laver relevante aktiviteter med brugerne. Madfællesskabet udgør i dag fundamentet for Gang i Gadens struktur. Vi har justeret udendørs og fysiske aktiviteter, så de bedre tager højde for brugernes divergerende behov. I dag har vi en aktivitetsportefølje som er bæredygtig for fællesskabet, jf. vores vedhæftede evaluering.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle