Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Frivillighedslaboratorium

Diakonissestiftelsen

Om donationen

Mange organisationer og foreninger er dybt afhængige af frivillige kræfter til at gennemføre deres aktiviteter. Men frivillighed har ændret sig over tid. Dels ønsker flere og flere frivillige at løse mere komplicerede opgaver, og samtidig er der et ønske om en løsere tilknytning til den organisation, man engagerer sig i. Det kræver vilje og fleksibilitet fra de organisationer, som ønsker at lede det frivillige engagement, og det er vigtigt, at de er klædt godt på til at rekruttere de rigtige og nødvendige frivillige. Dette projekt vil derfor udvikle og teste forskellige metoder til at inddrage og engagere flere og nye typer af frivillige. I alt vil fem metoder blive testet i et forløb på seks måneder. Erfaringerne vil blive formidlet gennem konkrete how-to guides og erfaringsdeling til gavn for alle, der beskæftiger sig med frivillighed samt på en afsluttende konference for fagfolk og andre interesserede.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Diakonissestiftelsen
Støttet beløb
2.556.250 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I løbet af efteråret 2+16 har frivillighedskonsulenten sammen med projektlederen samarbejdet med de enkelte frivilliginvolverende områder i forhold til at lave en handleplan for deres samarbejde med frivillige. Dette arbejde fortsætter ind i 2017, og er indskrevet i strategien for de kommende år. Gennem hele projektperioden er der blevet samarbejdet tæt med frivillighedskonsulenten på Diakonissestiftelsen og frivilligkoordinatoren i Kirkens Korshær Aarhus for at sikre at projektet løbende blev forankret i begge organisationer. Desuden har der været et tæt sparringsforløb med de enkelte tovholdere på de frivilliginvolverende områder, så de løbende har arbejdet med metoderne og integreret dem i deres daglige opgaver.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har udviklet og afprøvet 5 metoder, der udfordrer måden vi samarbejder med frivillige på. Det arbejde ledte os til at udvikle et ledelsesværktøj, som klæder vores forskellige områder, ledere og medarbejdere på til succesfuldt at kunne samarbejde med frivillige. Resultatet fra projektet er blevet delt på en konference, hvor 150 deltagere fra foreninger, organisationer, kommuner, private og selvejende institutioner, fagforeninger og fonde deltog. Desuden har Altinget bragt en artikel om det nye ledelsesredskab og artikler omkring dette nye redskab, der ligger frit tilgængeligt på Diakonissestiftelsens hjemmeside, er ligeledes delt på sociale medier. Projektet har highlightet hvad frivilligheden kan, både for den frivillige selv, og for sagen og målgruppen. Dette er et opmærksomhedspunkt, der skal arbejdes mere med i 2017 på de enkelte områder, hvor hvert område i samarbejde med frivillighedskonsulenten skal udarbejde en strategi for samarbejdet med frivillige på området. Projektet har desuden udarbejdet det grundlag, som frivilligheden bør bygges på, der sikrer at organisationen som helhed kan invitere en mere mangfoldig målgruppe ind i de frivillige fællesskaber.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektets indhold og aktiviteter forløb fint og planmæssigt, indtil vi opdagede, at der var nogle grundlæggende elementer mange organisationer mangler at have fokus på, der gjorde, at det var svært at bygge ovenpå i form af de nye metoder vi udarbejdede igennem projektet. Derfor er vi meget glade for at der var mulighed for at ændre fokus til det, der var kernen af den udfordring de fleste organisationer oplever. I projektbeskrivelsen havde vi skrevet en konkret samarbejdspartner ind, Operate, samt andre potentielle, CiFri. Det var svært at passe den samarbejdsaftale ind, der var indgået inden bevillingen blev modtaget, fordi projektet først tog form, da projektlederen var ansat, og senere i forløbet. Der har dog også været nogle gode og meget givende samarbejder i projektet, og vi vil gerne en anden gang samarbejde med eksterne i et projekt, vi vil dog sørge for at en konkret kontrakt ikke er indgået, så der er mulighed for at ændre i forhold til hvordan projektet arter sig.