Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Gå Dig Glad i Svendborg

Frivilligcenter Sydfyn/ Kontakt mellem Mennesker

Om donationen

Siden foråret 2015 har sydfynske borgere, der har lyst til og behov for at skabe sig nogle nye sunde vaner, men ikke finder de mere traditionelle motionstilbud så attraktive, kunnet deltage i ugentlige fælles gåture arrangeret af Frivilligcenter Sydfyn. TrygFonden støttede projektet i opstartsfasen og har nu givet endnu en bevilling til at fortsætte indsatsen. Med gåturene får deltagerne motion og styrker samtidig deres sociale netværk, så turene gavner både den fysiske og mentale sundhed. Deltagerne inddeles i hold alt efter deres ønsker til distancer og tempo. Således er der også oprettet rollator-hold. Efter gåturene samles deltagerne gerne til hygge og socialt samvær, og der afholdes løbende foredrag og andre aktiviteter. Af helbredsmæssige årsager er det ikke alle, der er i stand til at deltage hver uge, men for alle gælder det, at gåturene prioriteres højt, og tilslutningen er voksende. Målet på sigt er at etablere en frivillig styregruppe, der kan sikre videreførelsen af turene, som med al tydelighed styrker deltagernes både livsglæde og almene sundhed.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Frivilligcenter Sydfyn/ Kontakt mellem Mennesker
Støttet beløb
382.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den gruppe af frivillige der er samlet omkring projektet viderefører de 3 af de faste ugentlige ture. De har systematiseret skemaer og kalendere, og fået en fast månedlig bevilling fra Frivilligcentret til kaffe og te til café-møderne og busbilletter. Der gøres en bevidst indsats fra Frivilligcentrets side hen imod en styrket tilknytning til de frivillige kræfter. Vores erfaringer har ledt til den konklusion, at næste naturlige skridt er at forsøge at udbrede modellen til hele regionen. Det søges der pt midler til.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Her en lille måned efter projektets afslutning er der 3 faste ture hver uge, samt planlagte 1-2 heldagsture pr. md., frem i det næste kalenderår. Det ser ud til, at deltager-antallet er nogenlunde stabilt, og enkelte nye er kommet til. Dvs at antallet af ture og efterspørgslen er stabil, og en gruppe bestående af 5 frivillige har taget ansvaret for videreførslen. I ryggen har de frivilligcentrets medarbejdere, der kan være behjælpelig med annoncering og statistik. De frivillige er meget optaget af, at alt registreres, så de løbende kan følge deres arbejde. De er også indstillet på af og til at bruge nogle af spørgeskemaerne, så de kan se om det er de rette elementer der lægges vægt på. I spørgeskemaerne der er delt ud, og efterfølgende fulgt op på, kan langt de fleste (30 ud af 32) se, at projektet har bragt dem tættere på de mål de havde sat sig. Stort set alle angiver også, at de føler sig mere robuste, og at deres sociale flade er blevet større.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er muligt at det skulle have været prioriteret at have start-steder flere steder i kommunen. En forudsætning for dette havde været flere frivillige turledere, da det viste sig at være nødvendigt med projektlederens tilstedeværelse på de fleste af turene fra Frivilligcentret igennem vinterens løb. Der har været en del kontakt med kommunens rehabiliterings-indsats, men uden at der er kommet deltagere herfra. Det var ellers ventet, da målgrupperne har store sammenfald. Iøvrigt har der været stor tilslutning til de valgte aktiviteter, det være sig daglige ture, udflugter til Gl. Rye og Himmelbjerget, Camønoen (ny vandresti på Møn), Gendarmstien i Sønderjylland, foredrag om Kilimanjaro og lange ture på ca. 20 km i lokalområdet. Der skulle måske have været mere annoncering og mere presseomtale, da det er efter aktiviteter i avisen at der dukker nye deltagere op. Det vil være et fokusområde i et nyt projekt.