Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Gallo Gartneriet

Gallo Gartneriet

Om donationen

Gallo Gartneriet er et lille gartneri med salgsbod, der startede i 1988 som et tilbud til psykisk sårbare borgere. Sidenhen har gartneriet dog åbnet op og er nu et tilbud for alle borgere i Aarhus, der har tid i dagtimerne. På gartneriet kan borgerne deltage i et socialt fællesskab, der centrerer sig om et meningsfuldt arbejde. Dette projekt har til formål at understøtte en professionel udvikling af gartneriet gennem ansættelsen af en gartner og en gartnerkoordinator. Ansættelserne skal biddrage til at koordinere havens aktiviteter og de forskellige samarbejder med eksterne aktører såsom Aarhus Kommune.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Gallo Gartneriet
Støttet beløb
167.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Mange af de mennesker som var med sidste år var også med iår - det betyder, for nogles vedkommende , at der erhvervede erfaringer og kunnskab kunne overdrages itl næste sæson. Vi har etableret nogle netværks kontakter som gøre at vi bliver oftere inviteret med til arrangementer, vi bliver bedre kendt og flere mennesker henvender sig. Vi kan også mærke en stigende besøgsfrekvens om aften og weekend. (nogle af de faste deltagere kommer også udenfor åbningstider og kan rapportere om folk der går og nyder haven).

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Gentagne tilbagemeldinger fra deltagere om at stemning på Gallo Gartneriet er usædvanlig positiv, at man føler sig velkommen fra starten og at deltagerne behandler hinanden med venlighed og respekt. En del nye menneske er begyndt at deltage i arbejdsfælleskabet i Gartneriet - men vi kan også tydelig se at flere og flere borgere bruger stedet til at besøge og opholde sig i uden for vores arbejdstider -dvs aften og weekend. Det er lykkedes os at gøre stedet mere åben og indbydende og derved kan flere mennesker få gavn af omgang med naturen i nærområdet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi valgte på den ene af vores Åben Have dage at inviterer Søren Ryge til at holde et oplæg - det var vældig godt besøgt med over 120 gæster, men de blev ikke så meget faglig klogere, da han valgte at tale om regler for flaghejsning og nedtagning i DK. Den anden Åben Have dag var afsat til kompostering i byen - det var nyttigt, og havevandring med at gennemgang af spiselige blomster og ukrudt var også en positiv overraskelse for mange.