Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Genhør din samtale

Sygehus Lillebælt

Om donationen

Denne donation går til at give alle patienter på Sygehus Lillebælt mulighed for at genhøre deres ambulatoriesamtaler for derefter at kortlægge og måle anvendelsen af optagelserne samt patienters og ansattes reaktioner. Projektet er baseret på, at medarbejdere i alle afdelinger instrueres i at tilbyde patienter at optage samtaler (via appen Mit Sygehus), så patienten kan genhøre samtalen, der opbevares sikkert af sygehuset. Løsningen tager både højde for datasikkerhed og brugervenlighed.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Sygehus Lillebælt
Støttet beløb
955.810 kr., år 2019
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er aktuelt ikke forankret i klinisk praksis. Dette skyldes udfordringer med implementering, som dels tager sit udspring i bekymring omkring misbrug af lydoptagelser, hvor der aktuelt ikke findes en dækkende lovgivning.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Grundet vanskeligheder med implementering i praksis, Covid-19 og flytning af forskningsenheden fra Sygehus Lillebælt til odense Universitetshospital nåede vi desværre ikke i mål med implementering af lydoptagelser på Sygehus Lillebælt.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet havde haft fordel af, at HR og Jura var inddraget på et tidligere tidspunkt, og at der var blevet involveret kliniske medarbejdere på et tidligere tidspunkt.