Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Øget information om PNES

Aarhus Universitet

Om donationen

Midlerne skal bruges til at udvikle informationsmateriale om psykogene non-epileptiske anfald (PNES) hos børn og unge. Funktionelle anfald er episoder med bevægelses- og adfærdsforandringer, der ligner epileptiske anfald, men som ikke er relateret til samme forandringer i hjerneaktivitet som epileptiske anfald. Anfaldene skyldes formentlig en kombination af psykologiske, biologiske og sociale faktorer herunder kraftig fejl/overreaktion på stress eller smerter. Denne type anfald benævnes psykogene non-epileptiske anfald (PNES) eller funktionelle anfald. Der er skønsmæssigt løbende cirka 2.000 af disse patienter i Danmark, heraf 2-300 børn og unge, da sygdommen typisk debuterer i ungdomsårene. Det er vanskeligt at udrede denne lidelse, og den gennemsnitlige forsinkelse i diagnosticering er 7,2 år. Forskerne ønsker at udvikle informationsmateriale til denne patientgruppe, der ofte giver udtryk for, at de har en ringe forståelse af deres sygdom og årsagerne til denne. Projektet forventes at resultere i en videreudvikling af hjemmesiden www.funktionelleanfald.dk, og at der udvikles en børnebog og en pjece, der vil blive distribueret til større neurologiske afdelinger, epilepsiklinikker og børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger. Formålet er, at både barn og forældre får en større fortrolighed med barnets sygdom og bliver bedre i stand til at håndtere et liv med anfald.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Aarhus Universitet
Støttet beløb
360.000 kr., år 2017
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er solidt forankret. Medlemmerne af projektgruppen er dedikerede til fortsat at udbrede kendskabet til hjemmesiden og Anes Anfald. Størstedelen af medlemmerne af projektgruppen arbejder til dagligt med patientgruppen og anvender Anes Anfald og hjemmesiden i deres udredning og behandling. Hjemmesiden ligger på Aarhus Universitets servere indtil bevillingshaverens ansættelse udløber, hvorefter hjemmesiden overføres til Aarhus Universitetshospital og bestyres af Professor Charlotte Rask.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores mål med projektet er blevet indfriet. Projektet resulterede i en videreudvikling af vores hjemmeside om PNES, www.funktionelleanfald.dk. Hjemmesiden er blevet udvidet til at indeholde en sektion målrettet børn og unge, og deres pårørende. Projektet resulterede endvidere i at vi har udviklet en tegneserie/minibog om PNES: "Anes anfald". Tegneserien kan rekvireres ved Komiteen for Sundhedsoplysning. Se vores uploadede evaluering for en uddybelse af projektet mål og resultater.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Grundet COVID-19 har det ikke været muligt for os at vidensformidle efter den plan, vi udlagde i ansøgningen. Vores oprindelige plan var at besøge større neurologiske, psykiatriske og psykologiske klinikker i Danmark. Desværre kunne dette ikke lade sig gøre på grund af COVID-19. Vi mener det ville have været en fordel med fysiske besøg på relevante klinikker, da vi derved ville kunne overlevere fysiske eksemplarer af Anes Anfald samt berette om processen bag udviklingen af informationsmaterialet