Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Øget livskvalitet

Frederikssund Kommune

Om donationen

På Omsorgscenter Solgården er der 49 fastboende, og på Daghjemmet kommer ca. 100 visiterede borgere i løbet af en uge. Begge steder er der både borgere ramt af en hjerneskade og borgere med demens, og fælles for hovedparten er, at de ofte lider af sanseforstyrrelser og nedsat balance. Denne donation går derfor til to sansestimulerende gyngestole, der kan hjælpe borgerne med at finde ro og derigennem øge deres trivsel.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Frederikssund Kommune
Støttet beløb
137.000 kr., år 2021
Delmål
Andet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Gyngestolen er fortsat et emne der tages op, så erfaringer og viden kan deles. Vi mangler stadig at få undervist personalet mere dybdegående i sanser og gyngestolen, da vi har haft personale udskiftning lige inden jeg gik på barsel. Personalet er dog en grundlæggende viden, og er rigtig gode til at sparre med hinanden og relevante faggrupper. Når jeg er tilbage, vil jeg undervise mere dybdegående i det, hvis min vikar ikke gør det inden.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I den tid vi har haft gyngestolene på hhv. Solgården og Daghjemmet, har vi oplevet at den har været helt uundværlig. Vi har haft mulighed for at tilbyde den kontinuerligt til de beboer/borger som vi har vurderet har haft særligt brug for den. Vi oplever at de bliver mere rolige, tilstedeværende og i balance, så stolen har bestemt bidraget til en øget trivsel og livskvalitet. Ift. pn medicin, har jeg desværre ikke nået at indsamle dokumentation på dette, grundet barsel og ny sygeplejerske.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
På plejecenteret tog vi udgangspunkt i demensafd. for at skabe flest erfaringer og successer. Dette med god effekt, da personalet var klar og havde ressourcerne til at lære om et nyt redskab, og da der på denne afd. været beboere som virkelig har haft et behov for gyngestolen. På daghjemmet har det været alle der har haft mulighed. Vi har ikke nået den mere dybdegående intro ift a personalet, grundet sygdom og barsel, men vi har haft det oppe på vores møder ift sparring og erfaringsudveksling.