Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Gratis krisehjælp

Gallo Kriserådgivning

Om donationen

Gallo Kriserådgivning er et værested, der tilbyder samtaleterapi samt juridisk og økonomisk rådgivning. De henvender sig til en bred målgruppe fra personer, der har brug for samtale om dybere psykiske problemer til personer, der har brug for hjælp til, hvad der står på rudekuverterne. Formålet med dette projekt er at støtte med midler, så værestedet kan fortsætte deres indsats.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Gallo Kriserådgivning
Støttet beløb
150.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Gallo Kriserådgivning har eksisteret i 17 år (vi havde fødselsdag den 29. november), så vi oplever at være godt forankret.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I løbet af perioden har vi fået flere gæster og vi har formået at udvikle/udvide de aktiviteter, som vi tilbyder. Det har bl.a. været fællesspisninger, endagsture, udflugter, hjemmebesøg, besøg til vores gæster under indlæggelser samt følgeordninger.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har et ønske om at udvide aktiviteterne, men desværre sætter økonomien grænser for dette. Vi ville gerne indrette et velværerum, tage gæsterne med i svømmehallen, udvide vores åbningstider samt give dem flere kulturelle oplevelser.