Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Gratis psykologisk rådgivning

Den Psykologiske Kvinderådgivning Brunhilde

Om donationen

Den Psykologiske Kvinderådgivning Brunhilde tilbyder gratis psykologisk rådgivning til kvinder over 18 år, som ikke selv kan finansiere et forløb hos en psykolog. Kvindernes problemer drejer sig ofte om depression, angst, kriser, lavt selvværd og stress. Et samtaleforløb strækker sig over 10 samtaler fordelt på 10 uger, og rådgivningen udføres i makkerpar af psykologistuderende på sidste del af uddannelsen og kvalitetssikres gennem supervision af autoriserede psykologer og undervisning. Donationen går til udgifter til at kunne fortsætte rådgivningstilbuddet i 2022.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Den Psykologiske Kvinderådgivning Brunhilde
Støttet beløb
59.500 kr., år 2021
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Klienterne rapporterer bl.a. en bedring ift. grænsesætning samt forståelse af andres perspektiver –i tråd med vores fokus på klientens refleksions- og mentaliseringsevne. Det er vigtige faktorer ift. nutidige og fremtidige relationsproblemer. En styrkelse heraf er udtryk for, hvordan terapi skaber bæredygtig forandring på et individuelt og relationelt plan. En klient beskriver at få “en masse erfaringer om mig selv og mine mønstre, jeg ved at hvis det igen går tilbage, bliver det også godt igen”

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Iht. ovenstående målsætning ses det, at 100% af 2022-klienterne, som har udfyldt evalueringsskemaet, rapporterer, at de i høj grad er tilfredse med deres forløb, og at de vil anbefale os til andre. Hermed har vi nået vores mål og gentaget tidl. års resultater. Af evalueringen udledes også kvalitative eks. på trivselsbedringen: “Jeg tar med meg at kunne merke og sette ord på hvordan jeg føler [..] Jeg har nesten mistet min sosiale angst, og jeg tror det har med det intense samtalerommet at gjøre”

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Selve kerneopgaven, den psykologiske rådgivning, er vi kommet i mål med. Grundet forlængelse af projektperioden har vi været nødsaget til at strække vores midler for at kunne opretholde foreningen. Vi har således skåret ind til benet og prioriteret regninger og drift, og været nødt til at gå på kompromis med visse budgetposter. Vi ved nu, hvordan vi fremadrettet skal budgettere for at finde en mere bæredygtig løsning for at fremtidssikre kvaliteten af vores rådgivning.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle