Søg støtte

Søg

Selvevaluering

GROOVE I OPUSHUSET

Psykiatrisk Center København, OPUS

Om donationen

OPUS er en del af Hovedstadens Psykiatri og består af et opsøgende, udgående team, som tilbyder en tidlig indsats over for unge i alderen 18-35 år med en debuterende psykose. Som psykisk sårbar er man ofte ramt af dårlig trivsel og er udfordret på lyst og motivation til bevægelse, og risikoen for at udvikle bl.a. type-2 diabetes og hjertekarsygdomme er forhøjet som følge af inaktivitet, usund kost og levevis. OPUS Østerbro har gode erfaringer med groove som en alternativ bevægelsesform til traditionelle gå- og løbetilbud. Groove er en sjov og nem danseform, som alle kan være med til, og med donationen vil OPUS udbrede pilotprojektet fra Østerbro-afdelingen til at gælde fire centre, der sammenlægges til OPUS-Huset i januar 2022. I det nye OPUS-Hus vil endnu flere i psykiatrien således få tilbud om at deltage i projektet om groove som en anderledes form for bevægelse.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Psykiatrisk Center København, OPUS
Støttet beløb
77.000 kr., år 2021
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er ikke lykkedes os at 'komme ud over kanten' i det omfang, vi selv ønskede. Vi har kæmpet for at udbrede kendskabet i selve huset blandt personalet, som skulle rekruttere de unge. Dette har vi prioriteret, så der kun har været overskud til tilbud om enkelte Groove-timer i OPUS-regi Glostrup. Derfor er tanken at søge fondsmidler til næste fase, hvor Groove bliver konstitueret i endnu et OPUS center og derefter afdække mulighederne for et egentligt forskningsprojekt med Groove i OPUS.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De unge, der har været med til Groove, har virkelig nået nogle delmål og mål. Dels har nogle deltager flere gange. Flere har også givet udtryk for at få nedbragt angst samt haft glæde ved at deltage i dansefællesskabet. Grundet praktiske omstændigheder med ændring i organisationen, har det haft sin indvirkning på rekrutteringen af de unge. Opmærksomheden om Groove er forsøgt givet hele den samlede personalegruppe, men der har været meget andet på spil i organisationen. Det skal der arbejdes med

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Omstændighederne som beskrevet tidligere med sammenlægning af organisation har haft større negativ indflydelse end beregnet. Det tager sin tid med en sådan ændring. Så opmærksomheden på Groove for hele personalegruppen skulle måske være blevet opsøgt flere gange end den blev. Der er blevet afholdt personaleGroove i begyndelsen af projektet. Dette kunne med fordel være blevet gentaget. Efterhånden er det dog tydeligt, at personalegruppen kender til Groove-tilbuddet i OPUS.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet