Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Gruppeterapi for pårørende

BEDRE PSYKIATRI - Landsforeningen for pårørende

Om donationen

Psykisk sygdom kan ramme alle familier og er ofte en stor belastning for de pårørende, som finder emnet svært at tale om. Det er normalt for pårørende at bebrejde sig selv og potentielt selv gå ned med stress eller depression. Bedre Psykiatri har gennem flere år afholdt terapigrupper for pårørende til psykisk syge, da sådanne grupper har vist at kunne ruste de pårørende til deres nye rolle og dermed forhindre, at pårørende ligeledes bliver syge. Med denne donation ønsker Bedre Psykiatri at holde 16 forløb med gruppeterapi – hvad der svarer til opstart af fire grupper hvert kvartal. Donationen skal gå til løn til en psykoterapeut, forplejning til deltagere og annoncering.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
BEDRE PSYKIATRI - Landsforeningen for pårørende
Støttet beløb
331.000 kr., år 2017
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er kommet flere frivillige til og andre initiativer er affødt af grupperne. Vi er også blevet ekstra opmærksomme og har fundet nye finansieringskilder.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Tilfredsheden fremgår af vedhæftede

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Aktiviteterne er helt rigtige og ifølge vores evaluering, har deltagerne fået stort udbytte af grupperne.

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår