Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Handicapbus til Friplejehjem

Den Selvejende Institution Løgstrup Friplejehjem

Om donationen

Donationen er medfinansiering til indkøb af en handicapbus til Løgstrup Friplejehjem, så beboerne kan deltage i fælles udflugter og arrangementer uden for friplejehjemmet. Udflugterne skal give øget livskvalitet og trivsel blandt beboerne og skabe en samhørighed mellem friplejehjemmet og lokalbefolkningen.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Den Selvejende Institution Løgstrup Friplejehjem
Støttet beløb
125.000 kr., år 2021
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forankringen er lykkedes tilfredsstillende. Beboere er stolte af deres handicapbus, som de har taget fuld ejerskab til. Handicapbussen er blevet en naturlig del af hverdagslivet på friplejehjemmet, og ansatte, pårørende og frivillige kan benytte den til kørsel med beboere til forskellige formål. Det fremmer beboernes trivsel og livsglæde at komme ud og opleve verden uden for friplejehjemmet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Handicapbussen har givet mulighed for at komme ud på køreture, og denne bevægelsesfrihed har skabt stor glæde og tilfredshed hos alle med tilknytning til friplejehjemmet. Nogle beboere har besøgt og fortalt om deres hjemegn, og andre er taget på ture ud i det blå eller på indkøb. Senest har der været arrangeret en udflugt til en flyopvisning. Beboernes fælles oplevelser bidrager til øget livsglæde og trivsel.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den valgte strategi med at søge økonomiske fra puljer og fonde var den rigtige. Projektet lykkedes.

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår