Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Handicapridning i idræt

Uddannelsescenter UiU

Om donationen

Uddannelsescenter UiU er en skole for unge udviklingshæmmede mellem 16 og 25 år. En stor del af eleverne har multiple funktionsnedsættelser, autisme og Downs syndrom og lider som følge heraf af gangbesvær, overvægt og spasticitet. Der er undersøgelser, der viser, at handicapridning kan have en positiv indvirkning på personer med funktionsnedsættelse, idet hestes temperatur og bevægelser styrker handicappedes muskler og balance. Der er endda eksempler på, at ridning har medført, at nogle personer har kunnet slippe kørestolen. Denne donation skal derfor gå til at oprette handicapridning som et idrætstilbud for uddannelsescentrets elever.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Uddannelsescenter UiU
Støttet beløb
270.240 kr., år 2017
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi oplevede at projektet var med til at udbygge venskaber i mellem enkelte deltagende elever, og give eleverne mulighed for at se nye sider af hinanden. Dette bidrog positivt til det socialesamvær i blandt eleverne, der også gik ud over ridningen. Vi oplevede at eleverne var meget positive omkring ridning, så hvis de fik mulighed for at ride igen, ville de alle tilvælge dette.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi oplevede at fokuseleverne, der fast red 2 gange ugentligt, blev mere smidige i benene, som projektet skred frem. Det var tydeligt, at alle elever der deltog i projektet oplevede en stor glæde ved at ride og ved det fællesskab, der opstod ved at være omkring hestene.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
nej

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet