Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Helende rammer - nye familier

Odense Universitetshospital

Om donationen

På Gynækologisk obstetrisk afdeling på Odense Universitetshospital ønsker man at sætte fokus på helende arkitektur under en planlagt ombygning af afsnittet, da helende arkitektur har vist positive resultater på patienter og pårørendes oplevelse af behandlingsforløbet. Denne donation går således til at bygge og skabe hjemlige rammer for indlagte gravide og nybagte forældre samt et legeområde for ældre søskende og børn på afsnittet, blandt andet gennem indkøb af inventar til legeområde og udsmykning.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Odense Universitetshospital
Støttet beløb
160.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Afsnittet har haft besøg af OUHs administrerende direktør Niels Nørgaard Pedersen har været på besøg i afsnittet for at se den flotte udsmykning og indretning. Han var meget positiv og vil formidle erfaringerne fra afdeling D med videre til NytOUH og forankre udsmykningen fra D til NytOUH.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Både patient og personale giver udtryk for stor tilfredshed. De nye omgivelser giver ro og tryghed for patienterne. Personalet oplever stor arbejdsglæde ved de nye og indbydende rammer. Vi har fortsat genindlæggelser, men vi har ikke et estimat på, om genindlæggelserne er steget eller faldet efter de nye rammer. Fornyelsen er først afsluttet august 2017, og den endelige evaluering finder først sted primo 2018 (se venligst nedenfor).

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle aktiviteter blev opfattet som de rigtige og i den rigtige rækkefølge. Tidsrammen blev dog rykket, men det skyldtes høj aktivitet i afsnittet samt personalets afvikling af ferie.